Gjenopptar Øvelse Barents

Etter et avbrudd på grunn av kronapandemien, kan norske og russiske beredskapsetater igjen gjennomføre den årlige Øvelse Barents.

Øvelse Barents
Kystverkets oljevernskip «OV Bøkfjord» har en sentral rolle i de bilaterale beredskapsøvelsene. (Foto: Kystverket)

I dag kunne beredskapsetatene fra de to landene endelig møtes igjen og øve på tenkte scenarioer.

Øver i Varanger
Øvelsen ble lagt til ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland. Selve øvelsen består av en sjøredningsdel, hvor søk og redning øves live, og en oljeforurensningsdel der innsatsressurser fra Norge og Russland i fellesskap skal bekjempe virkningene av et oljeutslipp. De to delene ledes av henholdsvis HRS og Kystverket på norsk side.

- Det er i begge land et felles ønske og interesse om å få avviklet en slik live-øvelse årlig og det er i løpet av disse årene utviklet gode faglige og personlige relasjoner mellom aktørene. Den økende aktiviteten og ferdselen med sjøgående fartøy i nordlige områder gjør det spesielt viktig å øve og trene på samarbeid her. Dette for å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet og oppfylle intensjonen i avtalene - å sikre at vi har kapasitet, evne og vilje til i samarbeid å gjennomføre søk- og redningsoperasjoner samt bekjempe oljeutslipp, skriver Kystverket i en pressemelding.

Omfattende
Når det gjelder søk og redning skjer denne koordineringen mellom redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og ved oljeforurensningsdelen tilsvarende mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.

I tillegg deltok følgende fra fra russisk side: Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkontrollen i Murmansk.

Fra norsk side deltok Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet.

Årlig øvelse
Øvelsene er en del av de bilaterale avtaler mellom Russland og Norge. Øvelse Barents er gjennomført i mer enn 20 år, og har stort sett blitt gjennomfør årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert.