Investinor jakter kloke hoder i Nord-Norge

Nå starter Investinor jakten på kloke hoder i nord. I potten ligger minst 400 millioner kroner.

Terje Eidesmo
-Vi leter etter dyktige fondsforvaltere med ønske om å investere i små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial og adresse i Nord-Norge, sier administrerende direktør Terje Eidesmo i Investinor.

- Vi leter etter dyktige fondsforvaltere med ønske om å investere i små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial og adresse i Nord-Norge. Dette eren unik mulighet til å være med på å bygge morgendagens næringsliv. Jeg håper mange investorer og forvaltere nå viser interesse, sier administrerende direktør Terje Eidesmo i Investinor.

400 millioner kroner
For å fremme entreprenørskap og bedre vilkårene for gründere og vekstbedrifter, bevilger regjeringen midler til et nytt fond med statlig og privat kapital.

- Det er mange spennende bedrifter i nord, og fondet skal gi disse ekstra kraft i årene fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Investinor fikk denne uken formelt oppdraget med å lyse ut forvaltningen av fondet og forvalte den statlige delen av eierskapet. Staten ved Investinor vil bidra med 200 millioner kroner og forvalter får mandat til å hente inn tilsvarende privat kapital slik at fondet blir på 400 millioner kroner. Forvalteren kan selv velge hvor i Nord-Norge fondet skal lokaliseres.

- Det er flott at regjeringen prioriterer Nord-Norge. Vi har i lang tid hatt dialog med private investorer som ønsker dette velkommen, og som vil bidra med penger, kunnskap og kompetanse for å skape flere vekstbedrifter i landsdelen, sier Eidesmo.

Kompetanse og erfaring
Forvalteren vil bli valgt ut ifra kompetanse i teamet, erfaring med aktiv forvaltning av fond og evne til å reise privat kapital. Investinor vil legge opp til en åpen prosess hvor private forvaltermiljøer inviteres til å delta i forhandlinger om å tilby forvaltning av fondet. Videre tidsplan avhenger av hvor fort de private pengene kommer på bordet.

- Behovet i markedet for tidligfaseinvesteringer er stort, også i andre deler avlandet.Dette er et kjærkomment tiltak og en riktig prioritering av regjeringen, sier Eidesmo.

I avtalen med de private medinvestorene ligger også en ikke-bindende opsjon om at statens bidrag til fondet kan økes med 200 mill. kroner gitt at private medinvestorer bidrar med mist like mye. En slik økning forutsetter økte bevilgninger fra Stortinget.

Det nye fondet skal måles på en rekke områder:

  • Nye kompetansebaserte selskaper vokser og lønnsomme arbeidsplasser etableres i Nord-Norge som følge av fondets virksomhet
  • Markedsmessig avkastning fra fondet for investorene på lang sikt (ti år)
  • Etablering av et levedyktig forvaltermiljø som over tid lykkes med å reise nye fond med privat kapital