Maritimt møte med stortingsbenken i nord

Stortingspolitikerne fikk to innholdsrike timer når Maritimt Forum Nord inviterte til møte mellom stortingspolitikerne fra nord og næringen i Tromsø.

Tor Husjord Tromsømøte
Tor Husjord holdt politikerne varme. I panelet Erlend Svardal Bøe, Karianne B Bråthen og Ivar B Prestbakmo (Foto: Allan Ellingsen)

Næringen, organisasjonene, rektor ved UIT, Polarinstituttet med flere var alle tilstede. Tor Husjord, styreleder i Maritimt Forum Nord er fornøyd med møtet der mer enn 40 inviterte næringslivsfolk og organisasjonene deltok, og politikerne fikk gode innspill til veien videre.

Kjempepotensial
- I den maritime delen av havbruksnæringen alene sysselsettes det 40.000 mennesker og skapes verdier for 70 milliarder kroner hvert år, hvorav 3.500 sjøfolk, og brorparten av dette skjer i Nord-Norge. Næringen har et kjempepotensial som kan utnyttes dersom rammebetingelsene gjør det mulig, og da er kunnskapsoverføring gjennom møter som dette avgjørende, sier Husjord.

Etter klare innspill fra ulike organisasjoner og næringsaktører var det dialog med politikerne om konkrete utfordringer.

Tilbakemeldingene fra politikerne var klare. Havet har vært, er og vil bli vår viktigste ressurs, uttalte Ivar B. Prestbakmo(SP).

Karianne B. Bråthen(AP) i næringskomiteen er fra fiskerikommunen Øksnes og ser mulighetene klart. – Utdanning er viktig for tilgang til arbeidskraft, samtidig må vi få til at flere kvinner kan arbeide i denne viktige distriktsnæringen. Bråthen var også klar på at det er mange felles tanker som Nord-Norgebenken sammen kan løfte.

- Det er de maritime næringene som skal bidra til å finansiere velferd i fremtiden, derfor må vi løfte verdiskapningen, sa Erlend Svardal Bøe(H).

Ønsker å stå i front
Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, mener at de maritime næringene selv ønsker å stå i front med fremtidens løsninger.

-Vi ser at grønn omsetning vokser, og næringen selv ønsker å være i førersetet, og da trenger vi en aktiv næringspolitikk som legger til rette for dette, sier han.

Om de mange innskjerpinger i kravene som er varslet i Hurdalsplattformen beroliger Prestbakmo

- Vi skal stille krav til næringen, men disse må være realistiske og gjennomførbare.