Tror ikke løpet er kjørt

Tor Husjord i Maritimt Forum Nord mener kampen rundt nettolønnsordningen ikke er kjørt. Han tror Senterpartiet kan snu opp ned på den avtroppende regjeringens beslutning – med Frp som pådriver.

Tor Husjord Og Frp
Tor Husjord er fornøyd med at Frp vil bruke alle muligheter til å minne Senterpartiet om hvor de står i nettolønnssaken. Rett før valget hadde Husjord besøk av FrPs Hanne Dyveke Søttar, Bengt Rune Strifeldt og Østgren.

Dersom Geir Pollestad fra Senterpartiet blir ny næringsminister mener nemlig Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) at maritim næring og norske sjøfolk vil få en fornyet prioritet.

- Pollestad har vært klar og tydelig fra Stortingets talerstol på at han ønsker å styrke nettolønnsordningen for norske sjøfolk, blant annet ved å fjerne gjeldende tak og begrensninger i ordningen permanent for alle fartøysegmenter. Pollestad lovet også at Senterpartiet vil få gjennomslag i regjering, selv om Arbeiderpartiet var imot tiltaket. Jeg har derfor store forhåpninger til at Pollestad får til det han lovte, sier Bengt Rune Strifeldt.

Tor Husjord er derfor optimist – selv om det i statsbudsjettet som ble lagt fram tirsdag ble foreslått å senke makstaket på nettolønnsordningen fra 200 000 til 189 000. Det er både redusering av bevilgning samt innskrenking av ordningen.

Vil presse på
Frp vil bruke alle muligheter til å minne Senterpartiet om hva de har framholdt før stortingsvalget.

- Pollestad får nå en lissepasning til å følge opp tidligere lovnader om nettolønnsordningen. Fremskrittspartiet kommer ikke til å sitte stille å se på at en velfungerende ordning strammes inn. Vi vil i Stortinget rydde opp regjeringens forsøk på å gjøre nettolønnsordningen dårligere, poengterer Strifeldt.

Foreslo å styrke ordningen
Da Stortinget behandlet maritim stortingsmelding våren 2021 ble det foreslått flere konkrete tiltak for å styrke nettolønnsordningen, etter råd fra det partssammensatte Holmefjord-utvalget. FrP, Senterpartiet og SV sto sammen om disse forslagene, mens Arbeiderpartiet og regjeringspartiene stemte mot.

- Fremskrittspartiet har i hele regjeringsperioden vært en forkjemper for en styrket nettolønnsordning, og har fått til mye. Nå er det på tide å gjøre nok et krafttak for å sikre at vi har norske sjøfolk i fremtiden. Senterpartiet har støttet oss flere ganger på dette, og Pollestad har vært særlig ivrig. Det lover godt for nettolønnsordningen at vi får en næringsminister med høy profil på feltet, sier Strifeldt.

Det viktigste virkemiddelet
Nettolønnsordningen er det viktigste virkemiddelet for å få flere norske sjøfolk. I 2020 var det 19 600 norske sjøfolk. Dette tallet har vært stabilt over flere år tross krise, nettopp takket være nettolønnsordningen. I 2020 er ordningen på over to milliarder kroner og omfatter over 11.000 norske sjøfolk.