Utviklet ny hybrid-brønnbåt

I et tett samarbeid med oppdrettsnæringen i Sør-Troms har Brønnbåt Nord fått utviklet en helt ny type brønnbåt med en kraftig hybridpakke.

Brønnbåt Nord
Den nye brønnbåten er utviklet i tett samarbeid mellom oppdrettsnæringen i Sør-Troms, rederi og skipsdesigner. Illustrasjon NSK Ship Design

Den nyutviklede batteri-hybride brønnbåten vil bli et viktig steg i en mer bærekraftig retning for oppdrettsnæringen og andre aktører innen akvakultur. Fartøyet minimerer karbonavtrykket og sikrer en skånsom og hygienisk håndtering av levende fisk.

Stor betydning for rederiet
- Investeringen betyr mye for rederiet, og er et ytterligere steg i retning mot å redusere fotavtrykket og gjøre vår oppdrettsvirksomhet enda mer miljøvennlig, sier daglig leder det Astafjord-baserte brønnbåtrederiet Brønnbåt Nord, Per-Harald Olsen.

Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm AS. - At vi når skal bygge enda en ny brønnbåt, er også et eksempel på hvordan vi som oppdrettere i regionen sammen kan både øke verdiskapningen og gjøre våre virksomheter enda mer miljøvennlig, legger Olsen til.

Innovativt samarbeid i Nord-Norge
Det er NSK Ship Design som har designet den innovative brønnbåten. Fartøyet har et brønnvolum på 2800 m3 og skal etter planen leveres i andre kvartal i 2023, og skal bygges på Sefine byggeverft i Tyrkia. Det er lagt ned et betydelig arbeid med å redusere selskapets karbon-avtrykk, samt sikre skånsom og hygienisk levendefiskehåndtering.

- NSK Ship Design og Brønnbåt Nord har samarbeidet tett over lengre tid for å videreutvikle rederiets brønnbåtflåte i en enda mer miljøvennlig retning, forklarer Mats Nygaard Johansen, administrerende direktør i NSK.

Fartøyet utrustes med et robust batterihybrid kraft- og fremdriftssystem, dynamisk posisjoneringssystem, samt landstrømtilkobling,

og som sammen energigjenvinning og andre tiltak gir reduserte klimagassutslipp.

Verdifullt samarbeid
- Brønnbåt Nord er en viktig kunde for NSK Ship Design. Selskapet eies av en gruppe solide

fiskeoppdrettere, med stor vilje til å sammen gjøre investeringer for å videreutvikle og gjøre oppdrettsnæringen enda mer bærekraftig. Dette både på båtsiden og med

utviklingen av neste generasjons havbruksanlegg. Samarbeidet med Brønnbåt Nord er derfor av stor

verdi for NSK Ship Designs videre utvikling av bærekraftige løsninger innen akvakultur, sier Mats

Nygaard Johnsen i NSK Ship Design.

Moderniserer flåten med tre nye fartøy
- Denne brønnbåten blir vårt tredje nybygg på kort tid, og sikrer oss en moderne og effektiv flåte. Den skal primært drifte vår region (Troms / Nordland), og utføre oppdrag for eierne, som er Salaks, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm, forteller Olsen og fortsetter;

- Det nye fartøyet skal inngå i rederiets flåte for å imøtekomme den økende etterspørselen etter

energieffektive transport- og behandlingsfartøy, også innenfor eksponert havbruk hvor fartøyet er tiltenkt å operere.