- Viktig signal for landsdelen

Frydenbø Industri har overtatt Blokken Skipsverft AS som etter 123 års drift kastet kortene. – Frydenbø er en meget solid aktør som kan tilføre landsdelen mye, sier Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.

Blokken
Frydenbø Industri overtok i begynnelsen av juni Blokken Skipsverft AS i Sortland kommune som etter 123 års drift måtte kaste kortene.

Husjord er svært glad for at det var Frydenbø Industrier som overtok det tradisjonsrike skipsverftet i Sortland kommune og nå går sammen med de tidligere eierne for å videreutvikle verftet.

Han sier industrikonsernet er i ferd med å bli en svært viktig aktør i landsdelen og vil med utvidelsen nå også favne et vesentlig større område i nord.

Fra før har Frydenbø tre avdelinger i nord som alle ligger i Finnmark, henholdsvis i Øksfjord, Havøysund og Alta.

Gjennom overtakelsen i Blokken vil Frydenbø bidrar til at dette verftet heretter blir en del av et større kompetansemiljø, samtidig som Frydenbø selv lærer av og viderefører verdiskapningen som Blokken Skipsverft AS har stått for historisk.

Sender ut viktig signal
Martimt Forum Nord mener det er et viktig signal industrikonsernet sender ut når de går inn i Vesterålen og forteller mye om framtidsforhåpningene som ligger for landsdelen.

- Dette er med på å styrke troen på landsdelen og som er viktig å ta med seg, sier Tor Husjord.

Frydenbø er nemlig ikke et hvilket som helst selskap, men et kompetansesenter Husjord mener kan bli svært viktig for landsdelen i årene som kommer. Spesielt i forhold til utviklingen man ser innenfor den maritime utviklingen i havbruksnæringen.

Omfattende konsern
Frydenbø-konsernet består av fem forretningsenheter; industri, marine, bil, eiendom og NXT. Selskapet sysselsetter totalt 550 medarbeidere og omsatte i 2020 for kr 3,2 mrd. Industrikonsernet er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin og landbasert industri. Hovedkontoret ligger på Hanøytangen utenfor Bergen. Selskapet eier også 15,24 prosent av Schottel Industries GmbH.

Siden 1993 har Frydenbø Industri samarbeidet med FPT Iveco om leveranse av komplette fremdriftssystemer til mindre fartøy og har levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet. På større fremdriftsløsninger samarbeider selskapet med motorleverandørene ABC og Baudouin.

Med overtakelsen i Blokken har Frydenbø nå avdelinger i Oslo, Bergen, Ålesund, Ulsteinvik, Øksfjord, Alta, Havøysund, samt nyerhvervelsen i Blokken.