Den maritime næringa i Nord-Norge har mange ledige læreplasser

Maritim næring i Nord-Norge har over 20 ledige læreplasser.

Navigasjon Simulator
Nord-Norge trenger flere studenter til maritime næringer.

Det har de siste årene vært en kraftig økning i antall sjøfolk innen skipsfarten og ikke minst innen havbruksflåten. Det har ført til at de siste årene har alle kvalifiserte søkere fått tilbud om læreplass i matros- og skipsmotormannsfaget.

Maritim utdanning Nord – (ex Opplæringskontoret for maritime fag nord) opplyser at det i Nord-Norge i dag er mer enn 20 ledige læreplasser for ungdommer som ønsker en utdannelse og karriere til sjøs.

Bare 7 prosent av de maritime lærlingene er jenter – dvs omkring 25 personer. Tilbakemeldingene fra rederiene er at de spesielt ønsker å ta inn flere jenter som lærlinger i matros- og skipsmotormekanikerfaget.

Den økte etterspørselen etter sjøfolk ventes å fortsette i årene som kommer. Maritimt Forum Nord kommer derfor til - i samarbeid med Maritim Utdanning Nord og næringen - å gjennomføre en rekke orienteringsmøter om næringens behov og utdanningsmuligheter. Disse orienteringene omfatter både ungdomsskolene og videregående skoler. Det vil også bli orientert om veien via studieforberedende linje og opptak til Maritim Fagskole/Universitetet, kadettordningen og sertifikatstrukturen.

På disse møtene vil vi invitere med rederirepresentanter og sjøoffiserer som vil fortelle om sine valg og karriereveier. Samtidig vil de også gi råd og veiledning til dem som kommer.

Interesserte kan henvende seg til Maritim Utdanning Nord i Tromsø.