Vaktskifte i Maritimt Forum Nord

Eilif Gabrielsen har nå formelt overtatt ledelsen av Maritimt Forum Nord og avløser Tor Husjord.

Vaktskifte
Eilif Gabrielsen (t.h.) leder nå Maritimt Forum Nord og avløser Tor Husjord.

Den 1. mars 2022 ble det gjennomført et vaktskifte i Maritimt Forum Nord.

Tor Husjord gikk da av etter å ha ledet forumet siden 1998. Han etterfølges av Eilif Gabrielsen som har en variert bakgrunn. Blant annet har han Ingeniørutdanning, lærerutdanning og nautikk utdanning fra Høgskolen i Tromsø. Han har også maritim erfaring blant annet fra seismikk, suply, borebåt og forskningsskip i Arktis. De siste årene var han skipsfører i Kystverket Rederi.

Tor Husjord fortsetter som styreleder frem til 1. april. Det er mulig at han deretter vil lede et prosjekt med det formål å bygge en strategisk allianse mellom den maritime næringen og havbruksnæringen i Nord-Norge med et særlig fokus på den maritime delen av havbruksvirksomheten. Målsettingen med prosjektet er å styrke den nordnorske havbruksnæringens rolle som et stort og viktig marked for den nordnorske maritime næringen.