Lasse Karlsen konstituer i nord

Lasse Karlsen er konstituert som daglig leder av Maritimt Forum Nord.

Img 2849 1 Lasse Karlsen Til Venstre Styreleder Tor Andersen Til Høyre
Lasse Karslen (t.v.) er konstruert som daglig leder i Nord. Her sammen med styreleder Tor S. Andersen.

Lasse Karlsen ble 7. mai 2023 konstituert som daglig leder i Maritimt Forum Nord etter Eilif Gabrielsen som etter eget ønske sa opp sin stilling.

Styreleder Tor S. Andersen er tilfreds med ansettelsen. Han framholder at de har mange viktige saker som krever oppfølging, og Maritimt Forum Nord opplever en betydelig vekst i havnæringene, noe som påvirker den maritime verksted- og leverandørindustrien.

Styret har derfor satt i gang en prosess for å søke etter en fast daglig leder.

I mellomtiden skal Lasse Karlsen stå ved roret.

Han ser frem til å ta fatt på det viktige arbeidet som Maritimt Forum Nord utfører og framholder sammen med Tor S. Andersen at den maritime næringen er en betydelig bidragsyter til norsk eksport som både skaper mange arbeidsplasser med dyktige fagfolk samt er avgjørende for Norges utvikling som en ledende maritim nasjon.

- Dette er spesielt viktig i Nord-Norge, hvor vi forvalter 45 prosent av Norges areal og havområder og med grense til Russland i øst. Endringer i markedet mot Russland er blant en av sakene som må prioriteres.

For Maritimt Forum Nord er også stabile rammevilkår en viktig prioritet. Blant annet er samfunnet inne i en tid der tilgang til grønn energi, som for eksempel vannkraft, blir en konkurransefordel som må sikres for næringsvirksomheten i distriktene. På samme måte trenger virksomheter i distrikts-Norge gode ordninger for tilgang til arbeidskraft, spesielt for sesongbasert virksomhet.

Maritimt Forum Nord mener at utviklingen av regelmessig- og kostnadseffektiv kollektivkommunikasjon er et annet område der distrikts-Norge trenger bedre oppmerksomhet.

Men tilrettelegging for virksomhet i distriktene er ingen enkel oppgave, og det forutsetter at politikerne har god og oppdatert kunnskap om behovene og utfordringene som finnes. Maritimt Forum Nord vil derfor jobbe hardt for å sikre at rammevilkårene tilpasses distriktsnæringene.

- Jeg ser derfor frem til å ta fatt på disse svært viktige oppgavene, sier Lasse Karlsen.

Karlsen har tidligere blant annet vært direktør i samarbeidsselskapet UNIFAB AS og har 15 års erfaring som avdelingsdirektør og teknisk direktør i Sjøfartsdirektoratet.