Maritimt Forum Nord søker daglig leder

Vi ser etter en strategisk alliansebygger og dyktig kommunikator til jobben som daglig leder i Maritimt Forum Nord.

Mfn

Maritimt Forum Nord er en aktiv pådriver for å synliggjøre, fremme og styrke den maritime næringen i Nord-Norge.

Vår daglige leder representerer medlemsbedriftene, jobber med tilrettelegging for den maritime klyngen og for at lokale/sentrale politikere og påvirkere har forståelse for næringens virke og betydning.

Vi søker etter en som motiveres av å jobbe i nettverk, koble sammen gode krefter og å jobbe med sentrale aktører innen det havbaserte næringsliv, klynger, organisasjoner, politikk og akademia.

  • Du kommuniserer klart og godt skriftlig og muntlig, og du har erfaring med mediehåndtering. Erfaring med bruk av sosiale medier er også en fordel.
  • Du bør ha høyere relevant utdanning og må ha interesse for og innsikt i maritim industri og havnæringene.
  • Du kan gjerne ha bakgrunn fra maritim industri og/eller politikk. Lederer- og organisasjonserfaring og erfaring med myndighetskontakt og bransjeutvikling vil telle positivt. Vi forventer at du har god samfunnsinnsikt og oversikt over politiske prosesser.

Daglig leder er Maritimt Forum Nords eneste ansatt, og rapporterer til styreleder. Kontorsted er Narvik, men alternativt kontorsted vil bli vurdert. Samarbeid med Maritimt Forum sentralt og de andre regionale maritime foreningene i dette nettverket står sentralt.

Stillingen er et 30% engasjement med utsikt til høyere stillingsprosent.

Søknad og CV sendes på epost; ta@ccg.as. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor våre øvrige styremedlemmer i innledende runder. For mer informasjon ta kontakt med Styreleder Tor S. Andersen; ta@ccg.as, tel 90011303 eller konstituert daglig leder Lasse Karlsen lasse.karlsen@maritimt-forum.no, tel 95253547.

SØKNADSFRIST 4.JUNI 2023.