Nyheter

 • Drone

  Vil høyne beredskapen med droner

  Kystvaktskipet Svalbard har i tre dager vært testplattform for en ny type drone til bruk i Arktis. Dronen kan bli en viktig del av den framtidige beredskapen.

 • Havvind Equinor

  Fiskere føler seg satt på gangen

  - Uforståelig arroganse. Nordland fylkes fiskarlag mener fiskerne blir helt oversett i regjeringens planer for vindkraftverk til havs.

 • Maritimt Forum

  Snekret politisk plattform i Haugesund

  Maritimt Forums politiske plattform er i stadig utvikling. Nylig møttes alle de maritime foraene i Haugesund for å arbeide videre med plattformen. Havvind har seilt opp som en kjernesak.

 • Barentshavet

  Mener risikohåndteringen i Barentshavet må endres

  Et studie som er gjennomført ved Helsingfors Universitet hevder at den norske tilnærmingen til risikohåndtering i Barentshavet behøver betydelige endringer.

 • Nordpolen

  Martimt Forum Nord og SARex Svalbard på Nordpolen

  Martimt Forum Nord og SARex Svalbard fikk være med på den historiske begivenheten da KV Svalbard nådde det magiske punktet på Nordpolen.

 • Kystruten Foto Havyard

  Sterk vekst i grønn maritim næring

  Omsetning i teknologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser innen maritim næring har tredoblet seg de siste fem årene, til 28 milliarder kroner i 2018.

 • Liafjord

  Har blitt et foregangsland

  Norge har blitt et foregangsland i forhold til opprydding av tapte fiskeredskaper i havet. Fiskefartøyet MS Liafjord jobber seg nå nordover på jakt etter såkalte spøkelsesredskap.

 • Steinar Olaisen

  Tommelen opp for brønnbåtene

  Fiskeridirektoratet gir brønnbåtnæringen grønt lys etter en grundig sjekk. Næringen oppfyller i stor grad kravene i regelverket, men fortsatt er det noen avvik i risikovurderinger av rømningsfarer.

 • 8701

  Miljøproblem kan bli verdifull næring

  Ved hjelp av ny teknologi kan det bli lønnsom butikk av fiskeavføring og fiskefôr som ikke havner i fiskens mage – og samtidig bli kvitt en miljøutfordring.

 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Ber om klarering av rollefordelinger

  Maritimt forum Nord ber næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presisere rollefordelingen mellom næringsaktører og utdanningsinstitusjonene i den planlagte nettverksnoden om maritim kompetanse i Arktis.

 • Eksportkreditt

  Eksportkreditt Norge finansierer seks hekktrålere

  Eksportkreditt Norge utbetaler i dag et lån til det islandske trålerrederiet Bergur-Huginn som er den første av seks identiske fartøy, som skal lånefinansieres av eksportkreditt de kommende månedene.

 • Maritimt Forum Nord

  Maritimt Forum Nord i nye lokaler

  Maritimt Forum Nord har fått nye lokaler i Narvik. Sist uke flyttet staben tilbake til Havnens hus etter et par år i administrasjonsbygget til LKAB.

 • Ronja Explorer

  Første utbetalte lån under nytt skipsfinansieringstilbud

  Brønnbåtrederiet Sølvtrans er det første selskapet som får utbetalt et lån under det nye statlige skipsfinansieringstilbudet, som har som mål å gjøre det enklere for rederier å velge norske verft.

 • Kmh Helge Ingstad

  Fregatt-havariet ga ubetydelige miljøskader

  Havforskningsinstituttet fastslår at skadene på det marine liv etter havariet til KNM Helge Ingstad, er ubetydelig. Det er konklusjonen i ny rapport.

 • Torbjørn Røe Isaksen

  Nye regler for passasjerskip ved Svalbard

  Regjeringen innfører nye regler for passasjerskip ved Svalbard. Målet er å øke sikkerheten.

 • Doggi Tråler

  Er sosialt bærekraftig

  Grove brudd på menneskerettigheter, slaveri og barnearbeid er fraværende i norsk fiskeri- og sjømatindustri. En fersk forskningsrapport viser at norsk fiskeflåte har lite å skjemmes av.

 • Otto Søberg

  Eksportkreditt: - Stor mangfold i søkermassen

  -Stort mangfold i søknadsmassen til Eksportkreditt Norge viser at stadig flere bransjer vurderer eksportfinansiering.

 • Industriparken

  Inviterte til nytt industrieventyr

  Nordnorske politikere liker tanken om å samle kreftene rundt et nasjonalt scrapping-anlegg på Nesna i Nordland. Det kan være med på å bygge opp et helt nytt industrieventyr i området.

 • Hi 028213

  Norskehavet er i god forfatning

  Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, med få unntak, konkluderes det i en ny statusrapport for Norskehavet.

 • Svalbard

  SARex er i gang med første tokt

  I dag igangsettes den første av to omfattende redningsøvelser i havområdet rundt Svalbard. Målet er å utvikle metoder for hvordan forulykkede skal overleve i minst fem døgn før de blir reddet.

 • Møte Tromsø

  Nytenkning trakk fullt hus

  Lokalene til Tromsø skipperforening var nærmest fylt til bristepunktet, da Maritimt Forum Nord inviterte til nytenkning i bransjen, onsdag 8. mai.

 • Ola Elvestuen

  Arktis trenger omfattende klimatiltak

  Arktisk råd la fram en rekke nye rapporter om klimaendringene og miljøtilstanden i Arktis da de arktiske utenriksministrene møtes i Rovaniemi i Finland denne uken.

 • Tommy Torvanger

  Første skipsfinansieringsavtale på plass

  Første låneavtale under det nye skipsfinansieringstilbudet til Eksportkreditt Norge er signert. Tilbudet var tungen på vektskålen da Nergård-konsernet valgte norsk verft fremfor bygging i utlandet.

 • Thierry Béchet

  Opptatt av beredskap i nord

  Norges beredskap i nord interesserer hele EU. Det fikk Maritimt Forum Nord erfare da EUs ambassadør til Norge Thierry Béchet ba om å bli orientert.

 • Hav

  Komplett dokumentasjon av norsk hav-status

  For første gang ligger det klart en samlet og oppdatert kunnskapsbase om tilstanden i økosystemene og menneskelige påvirkninger i alle de norske havområdene.

 • Øvelse Nord

  1500 deltar i øvelse

  Torsdag 25. april gjennomføres landets største sivil/militære krise- og beredskapsøvelse når Øvelsen Nord arrangeres for 24. gang. I år deltar samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • Helikopterbase

  Krever bedre helikopterberedskap i nord

  Fiskebåt Nord krever at det snarest etableres en permanent base med tilstedevakt for redningshelikopter mellom basene i Bodø og Banak.

 • Godsbåt Under Seiling

  Kritiske til ny havne- og farvannslov

  Regjeringen la onsdag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den møter sterk motstand blant kystrederne.

 • Dårlig Beredskap

  Krever bedre oljeberedskap i nord

  - Utvidelse av olje- og gassvirksomhet i nordområdene må settes på vent til man får på plass tilstrekkelig beredskap og utstyr som kan takle større oljeutslipp, sier Marius Ytterstad i Fiskebåt Nord.

 • Tøffere Tone

  Har blitt skarpere i kanten

  Mer standardisering og strengere kontrollkrav, sørger for tøffere tone i maritime bransjer. I fiskerinæringen mener mange ledere kravene fører til mer autoritære forhold.

 • Tor Husjord Og Lars Vollen North Maritime

  Eneste i Nord-Norge

  North Maritime AS i Narvik fikk onsdag 13. mars status som «godkjent sikringsvirksomhet» hos Kystverket.

 • Harstad Hurtigbåt

  Vil ha hurtigbåt på hydrogen

  Fylkestinget i Finnmark vil jobbe videre for å få prosjektert og utviklet en hydrogendrevet hurtigbåt som skal trafikkere mellom Kirkenes og Vadsø.