Nyheter

 • Steinar Olaisen

  Tommelen opp for brønnbåtene

  Fiskeridirektoratet gir brønnbåtnæringen grønt lys etter en grundig sjekk. Næringen oppfyller i stor grad kravene i regelverket, men fortsatt er det noen avvik i risikovurderinger av rømningsfarer.

 • 8701

  Miljøproblem kan bli verdifull næring

  Ved hjelp av ny teknologi kan det bli lønnsom butikk av fiskeavføring og fiskefôr som ikke havner i fiskens mage – og samtidig bli kvitt en miljøutfordring.

 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Ber om klarering av rollefordelinger

  Maritimt forum Nord ber næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presisere rollefordelingen mellom næringsaktører og utdanningsinstitusjonene i den planlagte nettverksnoden om maritim kompetanse i Arktis.

 • Eksportkreditt

  Eksportkreditt Norge finansierer seks hekktrålere

  Eksportkreditt Norge utbetaler i dag et lån til det islandske trålerrederiet Bergur-Huginn som er den første av seks identiske fartøy, som skal lånefinansieres av eksportkreditt de kommende månedene.

 • Maritimt Forum Nord

  Maritimt Forum Nord i nye lokaler

  Maritimt Forum Nord har fått nye lokaler i Narvik. Sist uke flyttet staben tilbake til Havnens hus etter et par år i administrasjonsbygget til LKAB.

 • Ronja Explorer

  Første utbetalte lån under nytt skipsfinansieringstilbud

  Brønnbåtrederiet Sølvtrans er det første selskapet som får utbetalt et lån under det nye statlige skipsfinansieringstilbudet, som har som mål å gjøre det enklere for rederier å velge norske verft.

 • Kmh Helge Ingstad

  Fregatt-havariet ga ubetydelige miljøskader

  Havforskningsinstituttet fastslår at skadene på det marine liv etter havariet til KNM Helge Ingstad, er ubetydelig. Det er konklusjonen i ny rapport.

 • Torbjørn Røe Isaksen

  Nye regler for passasjerskip ved Svalbard

  Regjeringen innfører nye regler for passasjerskip ved Svalbard. Målet er å øke sikkerheten.

 • Doggi Tråler

  Er sosialt bærekraftig

  Grove brudd på menneskerettigheter, slaveri og barnearbeid er fraværende i norsk fiskeri- og sjømatindustri. En fersk forskningsrapport viser at norsk fiskeflåte har lite å skjemmes av.

 • Otto Søberg

  Eksportkreditt: - Stor mangfold i søkermassen

  -Stort mangfold i søknadsmassen til Eksportkreditt Norge viser at stadig flere bransjer vurderer eksportfinansiering.

 • Industriparken

  Inviterte til nytt industrieventyr

  Nordnorske politikere liker tanken om å samle kreftene rundt et nasjonalt scrapping-anlegg på Nesna i Nordland. Det kan være med på å bygge opp et helt nytt industrieventyr i området.

 • Hi 028213

  Norskehavet er i god forfatning

  Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, med få unntak, konkluderes det i en ny statusrapport for Norskehavet.

 • Svalbard

  SARex er i gang med første tokt

  I dag igangsettes den første av to omfattende redningsøvelser i havområdet rundt Svalbard. Målet er å utvikle metoder for hvordan forulykkede skal overleve i minst fem døgn før de blir reddet.

 • Møte Tromsø

  Nytenkning trakk fullt hus

  Lokalene til Tromsø skipperforening var nærmest fylt til bristepunktet, da Maritimt Forum Nord inviterte til nytenkning i bransjen, onsdag 8. mai.

 • Ola Elvestuen

  Arktis trenger omfattende klimatiltak

  Arktisk råd la fram en rekke nye rapporter om klimaendringene og miljøtilstanden i Arktis da de arktiske utenriksministrene møtes i Rovaniemi i Finland denne uken.

 • Tommy Torvanger

  Første skipsfinansieringsavtale på plass

  Første låneavtale under det nye skipsfinansieringstilbudet til Eksportkreditt Norge er signert. Tilbudet var tungen på vektskålen da Nergård-konsernet valgte norsk verft fremfor bygging i utlandet.

 • Thierry Béchet

  Opptatt av beredskap i nord

  Norges beredskap i nord interesserer hele EU. Det fikk Maritimt Forum Nord erfare da EUs ambassadør til Norge Thierry Béchet ba om å bli orientert.

 • Hav

  Komplett dokumentasjon av norsk hav-status

  For første gang ligger det klart en samlet og oppdatert kunnskapsbase om tilstanden i økosystemene og menneskelige påvirkninger i alle de norske havområdene.

 • Øvelse Nord

  1500 deltar i øvelse

  Torsdag 25. april gjennomføres landets største sivil/militære krise- og beredskapsøvelse når Øvelsen Nord arrangeres for 24. gang. I år deltar samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • Helikopterbase

  Krever bedre helikopterberedskap i nord

  Fiskebåt Nord krever at det snarest etableres en permanent base med tilstedevakt for redningshelikopter mellom basene i Bodø og Banak.

 • Godsbåt Under Seiling

  Kritiske til ny havne- og farvannslov

  Regjeringen la onsdag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den møter sterk motstand blant kystrederne.

 • Dårlig Beredskap

  Krever bedre oljeberedskap i nord

  - Utvidelse av olje- og gassvirksomhet i nordområdene må settes på vent til man får på plass tilstrekkelig beredskap og utstyr som kan takle større oljeutslipp, sier Marius Ytterstad i Fiskebåt Nord.

 • Tøffere Tone

  Har blitt skarpere i kanten

  Mer standardisering og strengere kontrollkrav, sørger for tøffere tone i maritime bransjer. I fiskerinæringen mener mange ledere kravene fører til mer autoritære forhold.

 • Tor Husjord Og Lars Vollen North Maritime

  Eneste i Nord-Norge

  North Maritime AS i Narvik fikk onsdag 13. mars status som «godkjent sikringsvirksomhet» hos Kystverket.

 • Harstad Hurtigbåt

  Vil ha hurtigbåt på hydrogen

  Fylkestinget i Finnmark vil jobbe videre for å få prosjektert og utviklet en hydrogendrevet hurtigbåt som skal trafikkere mellom Kirkenes og Vadsø.

 • Verftsindustri

  Ny næringssatsing for Nord-Norge

  Kommende mandag lanseres en ny stor næringssatsing for Nord-Norge med 56 millioner kroner i potten.

 • Westcon Helgeland

  Imponert over Helgelands-planer

  Som skapt for scrapping. Etter å ha befart industriområdet på Nesna var delegasjonen som deltok på rundbordskonferansen i Mo denne uken, ikke i tvil om området er som skapt for oppgaven de planlegger.

 • Møte I Tromsø

  Menneskerettigheter engasjerer

  Fulltreffer. Konferanseserien om menneskerettigheter som Maritimt Forum er vertskap for, har gått rett inn hos deltakerne.

 • Sarex Svalbard

  Vil trappe opp beredskapen

  ​Nå setter nordnorske stortingsrepresentanter søkelyset på beredskapen i nord og ønsker en ytterligere opptrapping.

 • Fiskebåt

  Fisk og havbruk stjeler oppmerksomheten

  Tre prosent av de unge har maritim næring som førstevalg. Men det er først og fremst fisk og oppdrett ungdommen har i tankene, når de tenker på maritime næringer.

 • Partnerskapsmøte

  Styringsgruppen på plass

  Styringsgruppen for SARex Svalbard er nå klar, etter at partnerne møttes i Oslo tidligere denne uken.

 • Ivar Engan

  Equinor kan ikke fortsette å strupe leverandørkjeden

  Equinor har som en dominerende aktør på sokkelen, et stort ansvar.