Nyheter

 • Tor Husjord Og Frp

  Tror ikke løpet er kjørt

  Tor Husjord i Maritimt Forum Nord mener kampen rundt nettolønnsordningen ikke er kjørt. Han tror Senterpartiet kan snu opp ned på den avtroppende regjeringens beslutning – med Frp som pådriver.

 • Maritim Teknologi 656735365

  - Det har gått bedre enn fryktet for maritim næring

  Ny prognoser viser at aktiviteten i maritim næring falt mindre i 2020 enn fryktet for et år siden. Det ventes likevel 4100 færre maritimt sysselsatte ved utgangen av 2023 enn ved inngangen til 2020.

 • Støre På Sjøen

  Store maritime forventninger til ny regjering

  Maritim Forum forventer at den nye regjeringen følger opp den offensive maritime politikken de argumenterte for i opposisjon og i valgkampen.

 • Ivar Engan

  Ønsker en aktiv maritim politikk fra den nye regjeringen

  Maritimt Forum har gitt innspill til ny regjeringsplattform.

 • Teco 2030

  Solid skattefradrag for grønn skipsfart

  TECO 2030 har fått opptil 5,4 millioner kroner i indirekte støtte fra Forskningsrådet for å utvikle sin første halvautomatiserte produksjonsprosess for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.

 • Leknes

  Stor interesse for maritim politikk

  Rekruttering, kompetanse og målrettede virkemidler. Interessen for hvilken vei den maritime politikk tar landet, var høy da temaet ble satt på dagorden på Leknes i Lofoten forleden.

 • Trond Markussen

  Maritim næring i nord legger igjen milliarder

  En ny rapport viser at maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på 2,5 milliarder kroner i Nord-Norge i 2019.

 • Maritimt Forum Samling Oslo 2021

  Utarbeider ny politisk plattform

  ​To år er gått siden Maritimt Forum utmeislet siste politiske plattform. I mellomtiden har pandemien endret Norge og verden.

 • Terje Eidesmo

  Investinor jakter kloke hoder i Nord-Norge

  Nå starter Investinor jakten på kloke hoder i nord. I potten ligger minst 400 millioner kroner.

 • Næringsminister Iselin Nybø

  Oppfordrer private investorer til å satse i Nord-Norge

  Nå starter arbeidet med å finne private investorer og forvaltere til et nytt investeringsfond i Nord-Norge.

 • Tor Husjord Maritimt Forum Nord

  Skaper milliarder til felleskapet

  Maritime bedrifter skaper milliardinntekter for felleskapet og spiller en avgjørende rolle for mange samfunn langs kysten.

 • Tor Husjord 2021

  Er ambisjonene i nord dempet?

  Er vi virkelig der at ambisjonene for den nordlige landsdel og kysten har kjølnet?

 • Ms Lofoten Mvgs

  Maritim Videregående skole Sørlandet har overtatt "MS Lofoten"

  Flaggbytte skjedde mandag 5. juli.

 • Tor Husjord

  En uoppdaget Maritim Revolusjon

  Er den største eksportnæringen i nord, med et uant fremtidsperspektiv, i ferd med å falle i politikkens skyggedal?

 • Isfjell Via Satellitt

  Vil bruke satellittdata mot kollisjon med isfjell

  Flytende isfjell utgjør en stor risiko i Arktis. Kystverket og KSAT jobber med å utvikle automatisk deteksjon og rapportering av is-forekomster. Resultatet vil forebygge kollisjon med isfjell.

 • Fiskebåt

  Kritisk for den minste fiskeflåten

  Annenhver fiskebåt under 8 meter mangler stabilitetsberegninger. Nå øker Sjøfartsdirektoratet fokuset på de minste fiskefartøyene.

 • Blokken

  - Viktig signal for landsdelen

  Frydenbø Industri har overtatt Blokken Skipsverft AS som etter 123 års drift kastet kortene. – Frydenbø er en meget solid aktør som kan tilføre landsdelen mye, sier Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.

 • Øvelse Barents

  Gjenopptar Øvelse Barents

  Etter et avbrudd på grunn av kronapandemien, kan norske og russiske beredskapsetater igjen gjennomføre den årlige Øvelse Barents.

 • Tor Husjord

  Nå må politikerne i nord våkne

  Nord-Norge er ikke i nærheten av å være forberedt på mulighetene som ligger i den maritime leverandørindustrien til havbruksnæringen.

 • Ingebrigtsen Og Nybø

  Ber ministrene samkjøre tall

  Maritimt Forum Nord mener fiskeri- og sjømatministeren og Næringsministeren bør jobbe tettere sammen for å få synliggjort den samlende virksomheten leverandørindustrien utgjør i havbruksnæringen.

 • Brønnbåt Nord

  Utviklet ny hybrid-brønnbåt

  I et tett samarbeid med oppdrettsnæringen i Sør-Troms, har Brønnbåt Nord utviklet en helt ny type brønnbåt med en kraftig hybridpakke.

 • Tor Husjord

  Venter ennå med å kaste ankret

  I anledning en aldri så liten liten begivenhenhet hos Maritimt Forum Nord, bringer vi denne artikkelen om Tor Husjord som fiskeriavisen Kyst og Fjord trykket denne uken:

 • Havfarm

  Gjenkjennelig, men skulle gjerne hatt med havbruk

  Maritimt Forum Nord kjenner seg godt igjen i flere av merknadene og forslag til ny Maritim Stortingsmelding. – Vi savner likevel fokus på maritim virksomhet rundt havbruksnæringen, sier Tor Husjord.

 • Tor Husjord

  Retter søkelyset mot havbruk

  Maritimt Forum Nord mener havbruk får for liten synlig plass i omtale av maritime næringer. Nå ber en om at leverandørindustrien til havbruksnæringen vies egen plass i regjeringens havbruksstrategi.

 • 210308 Gigafactory Narvik Norsk

  Brenselcellefabrikk i Narvik

  ​TECO 2030 ASA skal etablere storskalaproduksjon av hydrogrenbaserte brenselceller i Narvik, med hovedfokus på leveranser til nasjonal og internasjonal skipsfart.