Om oss

Maritimt Forum Nord en medlemsorganisasjon som representerer alle de nordnorske havnæringene – skipsfarten, den maritime industrien, petroleumsnæringen og sjømatnæringen. I tillegg kommer statlige aktører som Kystvakten, Kystverket, Hovedredningssentralen Nord-Norge samt de nordnorske universitetene, forskningsinstitusjoner og maritime fagskoler.

Maritimt Forum Nord (MFN) ble stiftet om bord i hurtigruteskipet "Richard With” under dets opphold i Tromsø den 25. mai 1998, og har i dag 73 medlemmer. MFN er organisert som et samvirkeforetak og organisasjonens aktiviteter finansieres gjennom medlemskontingenter og prosjektinntekter.