Styret

Styret i Maritimt Forum Nord SA består av:

Tor Andersen
Ccg Corporation ASStyreleder
Lasse Karlsen
Siv Ing Lasse Karlsen Industriconsult
Styremedlem
Anne Britt BekkenHarstad HavnStyremedlem
Tor Arne BorgeKystrederieneStyremedlem


Harry Arne HaugenTroms Finnmark FylkeskommuneVaramedlem
Ken Rune BekkeliSalaks ASVaramedlem