FAGSEMINAR: HVORDAN ØKE VEKSTEN I GRØNN MARITIM NÆRING?

Hvor NTNU Ålesund - AUDITORIUM ÅSE, 1. etg.
Pris Ansatte i medlemsbedrifter kr. 500,-. Andre kr. 1500,-. Studenter gratis.

For første gang er det gjort en kartlegging av grønn maritim næring. Rapporten legges fram på Fagseminaret sammen med en fersk rapport om potensialet for hjemmemarkedet for flytende havvind.

Maritimt Forum Nordvest inviterer til fagseminar om grønn maritim næring på NTNU Ålesund (auditorium Åse) onsdag 25.9 kl. 15.00

Påmelding her: https://easyfact.no/reply/aqsp...

  1. Vekst i grønn maritim næring

Menon Economics har nylig på oppdrag for Eksportkreditt Norge, Enova, NCE Maritime CleanTech og Norges Rederiforbund utarbeidet en rapport om status for salg, eksport og investeringer innen grønn maritim næring, samt skissert muligheter for ytterligere vekst. Erik W. Jacobsen i Menon legger fram rapporten.

2. Potensialet for verdiskapning ved å utvikle et hjemmemarked for flytende havvind

Flytende havvind er i ferd med å få et globalt gjennombrudd, og gjennom Hywind Tampen får vi nå også et hjemmemarked. Med kanskje verdens beste vindressurs og en omstillingsdyktig leverandørindustri, går vi inn i starten på et nytt industrieventyr for Norge. En helt ny rapport presenteres av Erik W. Jakobsen, Menon

3. Vårt fokus rundt det grønne maritime skiftet.

Hydrogen-ekspert Vegard Fredheim fra Hexagon, hydrodynamikk-ekspert Leif Vartdal fra Kongsberg Maritime, havnesjef Ole Christian Fiskaa fra Ålesund Havn og styreformann Rune Midtkandal i Hurtigbåtforbundet vil holde innlegg.

4. Debatt

Fagseminaret starter rett etter et vanligvis svært kort Årsmøte 2019 for Maritimt Forum Nordvest.


Arrangør

Maritimt Forum Nordvest