Hurtigbåt: Fra miljøversting til den reneste transportform

Ukens medlem: Hurtigbåtforbundet

Img 0447
Ottar J. Aare, direktør i Hurtigforbundet .

- Hurtigbåten vil nå i løpet av noen år gå fra å være miljøversting til å bli den grønneste transportform vi har. Tenk deg en rask og utslippsfri sjøtransport!

Det er Ottar J. Aare som sier dette. Han er direktør i Hurtigforbundet og er svært optimistisk på hurtigbåtens vegne.

Hurtigbåten har allerede gjennom de siste ti årene gjennomgått enorme miljøforbedringer på vekt, skrog, motor og drift. Forbruket er redusert 35 til 50 %. På strekningen Molde – Vestnes for eksempel, er dieselforbruket gått ned fra 4000 til 2000 liter pr dag med nye, moderne fartøy. Det kreves mye energi å seile fort på sjøen, men det er teknologisk mulig å få til dette utslippsfritt.

- Men det er først når vi får et gjennombrudd for hydrogen, at hurtigbåt kan bli den reneste transportform av alle de transportformer vi kjenner. Batteri kan være løsningen for noen, men for de fleste er batteri for tungt for et hurtiggående fartøy. Det er hydrogen som vil utgjøre den store forskjellen, sier Aare og innrømmer med det at det grønne skifte for hurtigbåten vil ta noe tid.

Teknologien er klar, men det kreves store investeringer for å gjøre hydrogen tilgjengelig nær der hurtigbåtene går på kysten. Den grønne revolusjon som fergene nå gjennomgår er drevet fram av et vedtak i Stortinget. Noe tilsvarende vedtak finnes ikke for hurtigbåt, og fylkene som vil gå foran må ta hele regningen selv.

- Skal vi i hurtigbåt-næringen klare omstillingen til en ren sjøtransport, må vi få til intensivordninger fra staten. Da vil vi sammen med fylkene kunne gjøre noe av det samme som nå skjer med fergene.

«Future of The Fjords» er et eksempel på at noe er mulig også med tunge batteri. Brødrene Aa har konstruert et helelektrisk karbonfiberfartøy med kapasitet til 400 passasjerer. Med en hastighet på 16 knop passer det godt til turisttrafikk.

- Men for pendlere som skal raskt fram blir 16 knop for sakte. Hurtigbåtene har vanligvis en hastighet på nærmere det dobbelte. Med dagens teknologi kan raske hurtigbåter med batteri gå åtte nautiske mil, og det kan være aktuelt noen strekninger, som for eksempel hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund, sier Aare.

Hurtigbåt er en transportform som i liten grad er en del av den offentlige transport-debatten i Norge i dag. Den går mest på vei og bane. Hurtigbåt har gått litt under radaren, som det meste av sjøtransporten. Litt merkelig fordi hurtigbåten kjører daglig like mange rutekilometer som persontogene på jernbanen. NSB har flere passasjerer, men potensialet for hurtigbåtene i Norge er stort. Ikke minst fordi sjøen gir en nærmest gratis infrastruktur og uten inngrep i naturen som nye veier fører med seg.

Om Hurtigbåtforbundet

Hurtigbåtforbundet er en landsomfattende organisasjon med 57 medlemmer, rederier og andre. Forbundet som er 30 år i 2018, er først og fremst en interesseorganisasjon for mindre rederi med passasjerbåter og selskaper som driver med legeskyss, ambulanse og skyssbåt.

Medlemmene har til sammen ca. 120 av de om lag 200 hurtigbåtene som er i trafikk i Norge. NHO Sjøfart har om lag 80 hurtigbåter i sin organisasjon. Noen rederier har dobbeltmedlemskap.

- Vi arbeider politiske og faglig for gode vilkår for utvikling, produksjon og drift av passasjerbåter. Vi har fokus på sikkerhet, kompetanse, regelverk og miljø, sier Aare som leder forbundet fra sitt kontor på Vestnes, rett over fjorden for Molde.

Stad Skipstunnel

Hurtigbåtforbundet har engasjert seg sterkt for byggingen av Stad Skipstunnel. Skipstunnelen er det viktigeste enkeltprosjektet for å fremme utvikling innenfor norsk hurtigbåtnæring i følge forbundet.

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har alle vedtak om å bevilge 300.000 kroner hver til en slik utredning.

- Det haster med å kartlegge markedet for hurtigbåtrute gjennom Stad skipstunnel for at hurtigbåttrafikken blir lagt vekt på når framtida til skipstunnelen blir avgjort. Noen er skeptiske til at hurtigbåt vil dra nytte av skipstunnelen, mens vi i Hurtigbåtforbundet mener at den vil kunne åpne opp for helt nye måter å tenke sjøtransport på her på Vestlandet.

Dagens hurtigbåtrute mellom Selje og Bergen vil med skipstunnelen kunne forlenges til Ålesund. Reisetid mellom Selje og Ålesund blir på 90 minutter. En slik rute vil knyte hele søre Sunnmøre og Måløyområdet tettere til flyplassen på Vigra. Det vil også være mulig å knyte hurtigbåtruta Florø–Måløy og ruta Ålesund–Hareid til et framtidig større rutesystem i regionen.

Skipstunnelen gjennom foten av Stadlandet vil også kunne skape nye former for chartervirksomhet retta mot cruisetrafikken og andre former for turisme. Og ikke minst; den vil gjøre det mulig å unngå det farlige Stadhavet i dårlig vær.

- Med Stad Skipstunnel åpner det seg opp helte nye muligheter for en rask og utslippsfri sjøtransport i vår region, sier direktør i Hurtigbåtforbundet Ottar J. Aare.

Flere nyheter