Ingen har bygd flere brønnbåter

Aas Mekaniske Verksted hadde pr. 1.11.2018 bygd flere brønnbåter enn andre norske verft til sammen. Verftet på Vestnes har levert 56 brønnbåter, mens øvrige verft i Norge til sammen da hadde levert 48 stykker. Aas Mek. er klart størst i Norge, trolig er de også størst brønnbåtbygger i hele verden.

Img 0427
Øylaks ble levert fra Aas til Bømlo Brønnbåtservice i 1998 som brønnbåt. Senere ombygget for frakting av fiskeavfall og skal nå bygges om til bløggebåt med montering av mye nytt utstyr, sier Halvard Aas.

- Vi leverte vår første brønnbåt allerede i 1938, en ombygging for å frakte levende torsk fra Møre og Romsdal til Oslo. Deretter ble det mest fiskefartøy fram til 2000, men siden har det blitt nesten bare blitt bygd brønnbåter til havbruksnæringen her hos oss, sier daglig leder Halvard Aas (63). Han er tredje generasjon i Aas-familien på verftet og bak ham er fjerde generasjon klar.

30 av de 56 brønnbåtene er kontrahert av Sølvtrans, inkludert 15 stk. til Bømlo Brønnbåt­service som Sølvtrans kjøpte seint i 2015. I dag har Aas Mek. fem brønnbåter under bygging, tre til Sølvtrans, ett til Kerko Seatrans i Bergen og ett til et skotsk rederi.

- Vi får stadig forespørsler på nye prosjekt. Havbruk er fortsatt et relativt lite marked som trolig bare vil vokse og vokse. Vi har tro på at mærene etter hvert også vil flyttes ut i havet og da vil båtene bli enda større. I dag koster en ny, stor moderne brønnbåt nærmere 500 millioner kr og er snart like avansert og komplisert som et ankerhåndteringsfartøy.

- Foter marka

- Med slike framtidsutsikter, vurderer dere kanskje å utvide kapasiteten kraftig?

- Nei. Vi foter marka, sier Halvard Aas. Uttrykket «foter marka» gjentas flere ganger under praten og viser noe av verftets grunnleggende kultur. De er verdens fremste leverandør på brønnbåt, men tar ikke av likevel.

- Vi lever godt med slik vi opererer nå. Det er et relativt lite marked og vi har ingen ambisjoner om en kraftig vekst, vi bygger opp verftet gradvis. Husk, vi er ikke alene i markedet. Det bygges brønnbåter både i Tyrkia og i Spania i tillegg til flere større og mindre verft i Norge.

Aas Mek. har heller ingen planer om å bygge en ny dokkhall selv om de er i ferd med å vokse ut av hallen de har i dag på 68 m x 24 meter med høyde under kraner på 27 meter. Det er heller ikke noen planer om nytt administrasjonsbygg selv om det i dagens bygg begynner å bli trangt. Noen mindre utvidelser av kan det bli, med også gjelder det å fote marka.

Fakta og tall

Aas Mek hadde en omsetning i 2016 på 629 millioner kr med et resultat 85 millioner kr. Tilsvarende tall for 2017 var 366 og 118, lavere omsetning og bedre resultat altså pga en del ekstraordinære forhold. For 2018 blir ikke tallene like gode før de blir noe bedre igjen i 2019. Dette har mye med tidspunkt for levering av nybyggene å gjøre. Ombygging og reparasjon utgjør på det jevne 20 % av omsetningen.

- I år har vi ingen leveranser av nybygg, men en god del reparasjonsoppdrag, Vi har også brukt tiden til å forlenge kai med 35 m og oppgradering av slipp og dokk for å være klar til den boomen som nå kommer. Vi har fem brønnbåter i ordreboka, fire for levering i 2019. Vi har ikke ledig kapasitet før andre halvår i 2020, sier Halvard Aas. Verftet har penger på bok, hvor mye vil Aas helst ikke snakke om.

Eget Design

Aas Mek har 55-60 egne ansatte, nesten alle lokale. De trenger nå flere ansatte og søker etter både industrimekaniker, industrirørleggere og utrustningsarbeidere. Når aktiviteten er på det høyeste kan det i tillegg være 250 personer fra underleverandørene innom portene. Verftet bruker for det meste lokale underleverandører som Vik Elektro, RM innredning, Langset, Brunvoll, Hareid Group, Optimar, MMC, Stranda Prolog, Nogva m.fl.

Verftet har sitt eget Aas Design til båtene de bygger. Designavdelingen er ikke så stor, men de leier inn kapasitet fra en fast partner i utlandet etter behov. Aas leverer design kun til eget verft. Skrog og stålproduksjon skjer i samarbeid med utvalgte verft i utlandet.

SWOT-analyse

Styrker:

- Egen design avdeling

- Lang erfaring med brønnbåt (å hoppe mellom båttyper er risikosport)

- Egen hall, innendørs utrustning (skulle gjerne vært litt større)

- Stabil arbeidskraft

- Stabile kunder

Svakheter:

- Begrenset kapasitet i perioder

Utfordringer:

- Rekruttering

- Takle opp og nedturer

Muligheter:

- vekst i markedet

- verden trenger mer mat - fisk og brønnbåt er en del av løsningen

Trusler:

- Ser ikke noen større trusler, ser for seg en kontrollert vekst

- Tror ikke på overkontrahering som i offshore, men skal være obs. Et relativt lite marked.

Bygg nummer 200

Aas Mek. sitt bygg nummer 200 ved verftet er et godt eksempel på hvor avanserte brønnbåtene har blitt. Det leveres til Sølvtrans i august neste år. Les mer om bygg 200 her.

Les mer om Aas Mek Verksted.

Flere nyheter