- Nå er vi optimister igjen

Ukens Bedrift: MOTUS. Kranspesialisten Motus i Molde har som alle andre i bransjen hatt noen tøffe år etter nedturen i offshore fra 2015. Omsetningen har blitt mer enn halvert, men nå er bunnen passert.

Img 0458

Kranspesialisten Motus i Molde har som alle andre i bransjen hatt noen tøffe år etter nedturen i offshore fra 2015. Omsetningen har blitt mer enn halvert, men nå er bunnen passert.

- Omsetningen øker og markedsutsiktene er positive. Derfor er vi nå optimister igjen, sier administrerende direktør Kjell Hollen. Han leder en bedrift som utvikler og leverer kraner og håndteringssystemer for kunder over hele verden. 60 % av omsetningen er for det maritime markedet, 20 % for offshore rigger og plattformer mens de siste 20 % er for havner og prosessindustri på land.

Motus bygger på det spesielle kranmiljøet i Molde som har røtter helt tilbake til 1946 da Paul Sandøy etablerte Stålprodukter i byen. Motus ble etablert av senioringeniører i 2013 og året etter tok selskapet over Huse Engineering AS i Molde, som var heleid av vinsjprodusenten I.P. Huse AS på Harøya. Samtidig kom I.P. Huse inn som 40 prosent eier i Motus.

Fra pluss til minus og pluss igjen

Ordrereserven var på 2-300 millioner kroner og optimismen var stor i Motus høsten 2014. På våren 2015 stoppet markedet opp og antall ansatte måtte reduseres fra 49 i 2015 til 22 to år senere.

- Det har vært en svært krevende periode for selskapet. Men nå i 2018 har det begynt å snu igjen. For 2019 planlegger vi med videre vekst og positive resultater. Vi la vekt på å beholde kjernekompetansen i alle disipliner for å være klare til den oppturen som nå ser ut til å komme sier Hollen.

Motus har igjen begynt å ansette nye medarbeidere og vil trolig passere 30 ansatte første halvår 2019. Akkurat nå ser de etter en ny elektro / automasjonsingeniør.

Produksjon og samarbeid

Motus står for design, produktutvikling, logistikk og service. Produksjonen foregår noe ved IP Huse, men først og fremst hos faste underleverandører i Tsjekkia og Polen, Motus har egne serviceingeniører som kvalitetssirkler produksjonen og deltar i montering og testing.

- Vi tilbyr også analyse av restlevetid, service og vedlikehold av kraner og løfteinnretninger, også på konkurrentens utstyr sier Hollen.

Motus har et langsiktig og godt samarbeid med både Rolls-Royce og I.P. Huse. Vi synes det er spennende at det sterke miljøet i Rolls-Royce og det verdensledende vinsjmiljøet på Harøya er knyttet opp til kran- og løftmiljøet her i Molde.

Nye produkt

I den nedturen som Motus har vært igjennom, har de brukt noe av tiden til å utvikle nye produkter.

- Hydrauliske kraner er vårt hovedprodukt, men vi har nå utviklet og patentert en helt ny serie elektrisk drevne kraner som nå er klar for markedet. Den passer rett inn i det grønne maritime skiftet og vi har stor tro på at elektriske kraner blir mer og mer vanlig. De vil også passe inn i det voksende havbruksmarkedet.

Hollen sier at digitalisering som vi nå ser i industrien generelt også blir en del av kranbransjen. I landbasert industri har man benyttet automatiserte kraner og lasthåndtering i mange år. Slike løsninger vil vi også se fremover ute i havet. Kranene kan for eksempel fjernstyres fra broa, nabofartøy eller fra land. Vedlikeholdskostnader kan reduseres ved å overvåke bruk og teknisk tilstand og flytte oppgaver til land.

SWOT-analyse

Til slutt gir Kjell Hollen oss en rask SWOT-analyse for Motus:

Styrker:

- Fleksible, leverer det kunden vil ha, skreddersøm basert på kjente løsninger

- Kompetanse teknisk og operasjonelt

- Oppfølging i driftsfasen med rask service

- I klynge – både kranmiljøet i Molde og den maritime klyngen i Nordvest

Svakheter

- Lite selskap, kan ikke rekke over alt, må prioritere

Muligheter

- Økt aktivitet i markedet

- Konsolidering blant konkurrenter, de store har blitt større, muligheter for oss mindre, gode, raske

- Vi skal satse på det vi kan – mer av det samme. Bli best på det vi er gode på

Trusler

- Vi har risiko vi kan håndtere

- Press på leveringstid

- Lønnsvekst

Les mer om Motus: http://www.motustech.no/

Flere nyheter