– Nå satser vi internasjonalt

UKENS BEDRIFT: ASK Safety

Som de fleste andre i den maritime klyngen på Møre, har ASK Safety vært igjennom en krevende omstilling de to-tre siste årene.

Img 9814
Administrerende direktør Staale Brungot og markedssjef Matilde Knardal Henriksen i Ask Safety.

Selskapet utvikler og gjennomfører sikkerhetskurs i havnæringene, og fram til oljepris fallet høsten 2014, var det offshore segmentet på Møre som dominerte. Nå satser ASK Safety i en helt ny retning.

– I løpet av noen måneder nå blir vi et internasjonalt selskap. Vi åpner et treningssenter i Orlando i USA for cruise-segmentet i april og til sommeren lanserer vi E-læring for kunder over hele verden, sier administrerende direktør Staale Brungot.

I USA har ASK Safety inngått avtale cruise-rederiene Disney og Crystal om gjennomføring av all sikkerhetsopplæring. Det ansettes i første omgang tre-fire personer i Orlando nå i disse dager.

– Vi vil trolig vokse i cruise-markedet med de strategisk viktige kontraktene vi har fått i USA. Vi er ikke fremmed for etablering i Asia heller, sier Brungot.

Kursing via nett, såkalt E-læring, er også et område som Ask Safety ser for seg en vekst de nærmeste årene. De har kjøpt seg inn i Volda-baserte Shipadmin som leverer administrative, digitale verktøy for fartøy og rig. Sammen har de to selskapene etablert moduler for maritim kursing på nett.

– Med kursing på nett vil vi redusere kostnadene både for oss og kunden. Norge er faktisk langt etter mange andre på e-læring. E-læring vil vokse og om 5-6 år tror jeg over halvparten av alle kurs foregår på nett, alt annet vil bli for dyrt, sier Brungot. Vi kan for eksempel snart tilby kunder over hele verden å ta den teoretiske delen av kurset med oss på nett og den praktiske delen ved et lokalt sikkerhetssenter.

3000-4000 elever årlig

ASK Safety har de siste årene hatt en kursportefølje på om lag 45-50 forskjellige kurs. Det blir kjørt gjennom 3000-4000 elever årlig. Maritim sektor utgjør nå rundt 50 % av omsetningen med kurs som mannskapet om bord er pålagt å ha. Olje og gass utgjør 30 % av omsetningen.

– Kurs som er rettet mot personell som har sitt arbeid innen havbruk, oppdrett og aquakultur utgjør rundt 10 % av omsetningen nå, men dette segmentet er i vekst. Sammen med cruise og E-læring vil havbruk vokse og gi oss vekst i årene som kommer, sier markedssjef Matilde Knardal Henriksen.

Ask Safety har også kurs som radiokurs, kran, løft, fallsikring, førstehjelp og brannvern pluss i offentlig sektor, først og fremst skoler og NAV,

ASK Safety ble etablert i 1995 under navnet Ålesund Sikkerhet og Kompetansesenter AS og startet med lovpålagte kurs for fiskere. De skiftet navn til ASK Safety AS i 2007. I engelsktalende land forklarer de ASK med All Safety Knowledge.

SWOT

– Vår styrke er at vi er fleksible, har kompetanse og at vi er nær maritime kunder her i regionen. Vår svakhet er at vi har få lokasjoner og vi skulle ønsket oss mer fart og kraft og tempo i den omstilling vi nå er inne i, sier Brungot.

– Mulighetene våre ligger i E-læring, cruise og havbruk, alle områder med potensiale for betydelig vekst. Truslene ligger at Ålesund mister sin rolle som maritim HUB. Bortgangen av Farstad Shipping var uheldig for oss. Flere utenlandske sjøfolk og lavere aktivitet på norsk sokkel,

Gründer, eier og daglig leder

Staale Brungot var en av tre gründere i 1995. I dag eier han 51 % av selskapet og er Daglig leder.

Ask Safety har 20 ansatte, 19 i Ålesund og en på Manila (E-læring). De bruker 40-50 innleide instruktører på ulike kurs i løpet av et år. Årlig omsetning ligger på rundt 30 millioner kroner.

– Vi har alltid hatt pluss resultat, men i 2017 ble resultatet nære null på grunn av nedgang maritim offshore og kostander med omstilling til e-læring og cruise. Vi ser nå for oss i vekst i og med at vi går internasjonalt. Vi er egentlig ganske optimistiske for framtiden, avslutter Brungot.