Sparbanken Møre sponser Maritimt Forum Nordvest

Sparebanken Møre har sponset driften av Maritimt Forum Nordvest med kr. 50 000,-.

Sp Møre

Sparebanken Møre har sponset driften av Maritimt Forum Nordvest med kr. 50 000,-. Det var Banksjef NL Offshore, Marianne Kvinnesland, som overrekte gavesjekken i en enkel sermoni i bankens lokaler nylig.

- Vi i Sparebanken Møre synes Maritimt Forum Nordvest gjør en god og viktig innsats for næringen. For oss i banken er det viktig å spille på lag med og støtte de maritime og marine næringene i regionen, sier Marianne Kvinnesland.

- Vi er meget tilfreds med at Sparebanken Møre støtter oss på denne måten. De kr 50 000,- kommer godt med, det er krevende å få driften i balanse uten offentlig støtte. Sparebanken Møre engasjerer seg sterkt i samfunnet rundt seg, noe sponsingen av oss er et av mange eksempler på, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.