Sparebank1 Søre Sunnmøre støtter Maritimt Forum Nordvest

Sparebank1 Søre Sunnmøre går inn som sponsor av Maritimt Forum Nordvest og støtter stiftelsen med kr 50.000 kr.

Sparebank1 Søre Sunnmøre
Stig Brautaset (til høyre) i Sparebank1 Søre Sunnmøre sponser Maritimt Forum Nordvest med kr. 50 000,-.

Sparebank1 Søre Sunnmøre går inn som sponsor av Maritimt Forum Nordvest og støtter stiftelsen med kr 50.000 kr.

- Maritimt Forum Nordvest gjør en viktig jobb for alle medlemmene og hele den maritime næringa. Midlene er ment som en støtte til det daglige arbeidet, sier administrerende direktør Stig Brautaset i Sparebank1 Søre Sunnmøre om som begrunnelse på hvorfor banken støtter stiftelsen.

- Maritim næring er kanskje den viktigste næringen for oss i Sparebank1 Søre Sunnmøre. Mange av er våre kunder som privatpersoner er ansatt i denne næringen, seier Brautaset.

- 50.000 kr er en betydelig sum for oss. Denne støtten vil bety mye for oss i arbeidet og er et bidrag vi setter stor, stor pris på. Pengene skal gå til den daglige drifta med fokus på politikk, rekruttering og informasjon, seier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.

Flere nyheter