Støre: - Vi må øke farten i havrommet

- Det er tid for et taktskifte i satsingen på havrommet, sa Jonas Gahr Støre under konferansen The North West i Ålesund torsdag 19.4. under overskriften Havrommets muligheter.

Jonas Gahr Store

- Når det gjelder havrommet er vi ved starten av et mulig nytt industrieventyr, sa Støre som blant annet snakket varmt om mulighetene for mer bærekraftig energi fra havet, algeproduksjon, mineraler, det grønne maritime skiftet og økt forskning på hva Norge har av verdier i havdypene.

Maritimt Forum Nordvest ved Arnfinn Ingjerd ga uttrykk for mye av det samme som Støre. – Vi er superoptimist på havnæringene sin framtid. Havet har løsningen på mange av menneskehetens utfordringer som mat, energi, mineraler og helse.

SINTEF mener at Norges årlige "havinntekt" i 2050 vil kunne ligge hele 40 prosent over 2010-nivået, til tross for at bidraget fra olje og gass blir lavere. Men denne utviklingen vil ikke komme av seg selv. Forutsetningen er at havnæringene utvikler ny teknologi, at ny kunnskap og god forvaltning sikrer bærekraft i all virksomhet til havs og at arealkonflikter unngås.

- Hvis 2050-spådommen vår skal oppfylles, må både politikere, byråkrater, teknologiske og biologiske forskningsmiljøer gjøre sitt, mener SINTEF.

Maritimt Forum Nordvest listet opp følgende vilkår for veksten i verdiskapingen:

  • Bevare omdømme og optimismen
  • Kompetanse og rekruttering
  • Økt satsing på FOU i havnæringene
  • Intensiver for utvikling
  • Etablere Ocean Space Senter
  • At fine ord blir til handling

På bildet over ser vi fra venstre Eva Vinje Aurdal,  Jonas Gahr Støre, Arnfinn Ingjerd og Fredric Bjørdal. (Foto: Anne Kristin Bryne).