- Vi har fått et større marked med Kumera

Uken Bedrift: HELSETH.

Img 0381

Helseth var i over 100 år vært en lokal/norskeid bedrift i Molde. Finske Kumera kjøpte Helset i mai i år og mye har blitt forandret.

- Oppkjøpet gir oss en større produkt-portefølje og vi får et større globalt marked å jobbe mot, sier administrerende direktør i Helseth, Torgeir Markhus (bildet).

Men la oss starte lenge før mai i 2018. Helseth ble etablert i 1906 og da først og fremst som produsent av små dieselmotorer. Siden tidlig på 1980-tallet har selskapet hatt fokus på utvikling og leveranse av propellere med tilhørende aksler og hylser. Propellene har fast justerbar eller kontrollerbar pitch med tre eller fire blader og en diameter fra 0,5 m opp til 4,5 m.

- Vi har hatt en omsetning på rundet 25-30 millioner kroner de siste årene. Helseth har stort sett drevet med gode resultater, og vi produserer i dag sluttproduktet i eget hus med 15 ansatte, sier Markhus.

Helseth designer blad, propellhode og aksling. De største bladene og propellhodene produseres i Portugal eller Spania mens de små produseres i Norge. Maskinering og montering skjer hos Helseth på Kleive to mil øst for Molde sentrum.

- En av våre styrker har vært at vi kan sette sammen applikasjoner som passer hvert enkelt prosjekt. Vi er ikke avhengig av å måtte levere en bestemt motor eller et bestemt gir. Den muligheten har vi også under Kumera. Det er kunden som bestemmer.

Finsk gir-produsent

Kumera er en finsk gir-produsent som er lokalisert i Norge allerede med en fabrikk i Sandefjord (23 ansatte, med ca. 100 mill. kr i omsetning i sine beste driftsår). Kumera sitt største produkt har frem til nå vært forkant-gir for generatorer, pumper og FIFI-system. Kumera besluttet for ca. 2 år siden å utvide sin satsing på fremdrifts-gir og ønsket seg da en propell-produsent for å kunne tilby kundene komplett fremdriftspakke og valget falt på Helseth.

- Lokasjonen i Sandefjord og Molde skal driftes som to miljø, men vi jobber allerede koordinert mot markedet.

- Er dere redde for at virksomheten blir flyttet fra Molde?

- Nei, vi er ikke det fordi kompetansen er lokalisert i vår region og fordi mye av markedet og miljøet er her. Mange av de aktuelle fartøyene bygges i Norge eller bygges ute med norsk eier eller norsk designer og mye norsk utstyr.

Kontrollert vekst

Helseth beholder navnet på bedrift og produkt. Dette fordi de har et merkenavn og omdømme å bygge videre på.

- Jeg tror bestemt at vi kan få en kontrollert vekst med Kumera. Med både gir og propell er vi blitt en komplett fremdriftsleverandør og vi kommer i kontakt med flere kunder over hele verden. Og vi har et godt innarbeidet produkt. Jeg er optimist, sier Markhus som selv eier 10 % av aksjene i det nye selskapet, finnene eier 90 %. Molde Zink som holder til i nabobygget, var en del av Helseth-eierskapet fram til oppkjøpet fra Kumera i mai, men drives nå videre som eget selskap uavhengig av Kumera. De produserer blant annet galvaniserte stålrør til ulike typer fartøy.

Helseth har sine fleste leveranser til oppdrettsnæringen, både til servicebåter og brønnbåter. Deretter følger fiskeri og dernest hurtigbåt i fartsområdet 25-35 knop. Helseth har også leveranser i cargo – segmentet.

En enkel SWOT til slutt

Styrker:

  • Innarbeidet produkt av høy kvalitet, godt ryktet i markedet
  • Kompetanse, bred erfaringsplattform fra mange fartøytyper
  • Kumera på lag
  • Høy servicegrad

Svakhet:

  • Liten aktør som nå har blitt større

Muligheter

  • Vekst sammen med Kumera, ikke minst internasjonalt
  • Vekst gjennom leveranse av komplette fremdriftsløsninger – gir, propell og kontrollsystem

Trusler

  • Større tilbakeslag i markedet, slik det skjedde i offshore - det samme kan skje i andre segmenter
  • Endringer i regelverk

Les mer om Helseth her: https://www.kumera.no/