- Vi ser inn i en vekstfase

Ukens bedrift: BRUNVOLL

Img 0376

- Vi mener vi får en vekst de neste årene. Ordreinngangen i år har passert ordreinngangen for hele 2017 for lengst. Derfor ansetter vi nye medarbeidere igjen, sier konsernsjef i Brunvoll, Odd Tore Finnøy (bildet).

Han er leder for en bedrift som har vært igjennom det samme som de fleste andre etter oljenedturen i 2015, men i mindre grad enn mange siden Brunvoll har hatt flere bein å stå.

- Vi har 25 % av nysalget vårt i cruise. Brunvoll er markedsledende i dette segmentet. Vi er også en viktig leverandør til spesialskip, fiskeri, havbruk, ropax, mega yachts og militære fartøy.

Brunvoll sin forretningside er å levere systemer for manøvrering og framdrift til alle typer skip med tilhørende elektriske drivsystemer og automasjon. Sidepropeller og vripropeller har i mange år vært det viktigste produktet. Etter oppkjøpet av Scana Propulsion i 2017 er Brunvoll ikke bare manøvrering, men også framdrift.

- Kundene våre etterspør utstyr for både manøvrering og framdrift. Med oppkjøpet av Scana har vi blitt en totalleverandør innen propulsjon, sier Finnøy som beskriver styrkene til Brunvoll slik: - Vi har et godt omdømme, kundene kjenner oss og vet vi leverer kvalitet på tid. Vår svakhet er at noen av konkurrentene lager større pakker enn oss og at det er langt til de store markedene i Asia, sier Finnøy.

Det grønne maritime skiftet
- Det grønne maritime skiftet er en av driverne i markedet i dag. Krav om stadig lavere utslipp fremmer teknologiutvikling og nye løsninger. Fergene er et godt eksempel hvor Staten har gått foran, brukt sin innkjøpsmakt og stilt krav om lavere utslipp. Dette har ført til innovasjon, arbeidsplasser og mer bærekraftige løsninger. Slik bør skje i andre segment etter hvert, sier Finnøy. Norge var ledende på å ta i bruk LNG, men utviklingen stoppet opp her hjemme. Nå er resten av verden fokusert på LNG og vi er i ferd med å bli akterutseilt. Skal vi beholde vår ledende posisjon i det grønne maritime skiftet, må vi ikke sovne på post en gang til. Skiftet skjer fort.

- Jeg tror vi bare har sett begynnelsen på det grønne maritime skiftet. Infrastrukturen på land blir avgjørende om vi får dette til.

Satser i Norge
Mens mange av konkurrentene har flyttet hele eller deler av produksjonen til lavkostland, har Brunvoll vært tydelige på at de satser i egne lokaler.

- Nærhet mellom utvikling og produksjon er avgjørende viktig. Derfor har vi holdt oss hjemme og den strategien viser seg å ha vært riktig. Nå flytter våre konkurrenter mer av produksjonen hjem igjen.

Egne lokaler har betydd Molde der bedriften nylig samlet seg ute ved flyplassen Årø etter å ha hatt administrasjonen i sentrum i en årrekke. Etter oppkjøpet av Scana har de også produksjon i Volda og Dalen i Telemark (elektronikk og automasjon).

Resultater / Fakta
Omsetningen til Brunvoll var i toppåret 2012 på 975 millioner kroner. Da var det 335 ansatte i bedriften. I 2017 falt omsetningen til 700 millioner og antall ansatte til 290 personer.

På bunnlinjen har det stått pluss minus 0 i 2016 og 2017. Prognosene peker mot et null-resultatet også i 2018. Etter oppkjøpet av Scana har konsernet en samlet omsetning på rett over en milliard med 475 ansatte samlet.

Samfunnsansvar
Brunvoll er eid 100 % av Brunvoll-familien. Det er 35 aksjonærer i 3. og 4. generasjon som er enige om et langsiktig eierskap og at selskapet ikke skal på børs. Styreleder Arthur Brunvoll følger bedriften tett og er i tillegg til å utvikle bedriften opptatt av sitt samfunnsansvar som en lokal hjørnesteinsbedrift i et globalt marked. Blant annet er FNs bærekraftmål blitt en del av bedriftens strategi.

Ny økonomisk modell
- Hva ser du på som de største truslene?
- Den største trusselen er i den negative utviklingen av klima på kloden. Vi lever over evne i dag og forbruker mer enn det kloden kan tåle. Vi må få på plass en ny økonomisk modell som tar utgangspunkt i at alt vi gjør skal være bærekraftig, og ikke ødeleggende for klimaet. Dagens modell er mangelfull. Det må bli slik at bedriftene må ta miljøansvar. Noen må gå foran. Og rike Norge bør kunne ta en rolle som en global maritim miljøpådriver, avslutter Odd Tore Finnøy.