80 ansatte må gå hos Vard Aukra

Når den siste av tre hekktrålere leveres i desember, er det ikke flere oppdrag på lista for Vard Aukra. Dermed mister 80 ansatte jobben.

Vard Aukra
Vard Aukra ytterst i Romsdal.

De ansatte på verftet ble fredag 25.10 informert om nedbemanningen i et møte med ledelsen.

– Det stemmer at vi hadde et informasjonsmøte i dag, hvor vi har informert våre ansatte om at det dessverre må gjennomføres nødvendig nedbemanning, som en følge av at det etter siste tråler er levert i desember vil det ikke være arbeid for noen på verftet, sier kommunikasjonsansvarlig hos Vard, Hege Akselvoll til Romsdal Budstikke.

Hun har stor forståelse for situasjonen de ansatte blir satt i.

– Vi har stor forståelse for at de ansatte ved Vard Aukra nå opplever situasjonen vanskelig som følge av nedbemanning og manglende arbeid på verftet, og at en ennå ikke vet utfallet av salgsprosessen som pågår, sier Akselvoll.

Nå skal bedriften jobbe for at de ansatte ved Vard Aukra kan få arbeid på andre lokasjoner.

– Vi oppfordrer våre ansatte til å søke på de ledige stillingene som er i Vard-konsernet i dag. Det er flere ledige jobber tilgjengelig, og vi skal legge til rette så godt som mulig for de ansatte ved Vard Aukra, blant annet med overnattingsmuligheter for de som tiltrer i ny jobb på andre lokasjoner, sier Akselvoll.

Salgsprosessen rundt verftet fortsetter som normalt.

– Den pågår fortsatt, og det er god dialog mellom partene. Vi har et felles mål om å inngå en intensjonsavtale om kort tid, og en håper å kunne legge frem en løsning for endelig beslutning rundt årsskiftet. Men sjøl om det kommer nye eiere inn er det ikke gitt at det nye driftsselskapet vil kunne ha oppdrag til ansatte på kort sikt, sier Hege Akselvoll.

– Ledelsen er i god dialog med de tillitsvalgte om hvordan nedbemanningen kan gjennomføres på en best mulig måte og i tråd med gjeldende lover og regler. Ledelsen vil bestrebe seg på, sammen med de tillitsvalgte og den enkelte medarbeider, å finne best mulige løsninger på nedbemanningen. ikke gitt at det er arbeid for noen der. I hvert fall ikke på kort sikt, sier Hege Akselvoll.