86 fartøy i opplag i Nordsjøen

Clarksons Platou sin siste oppdatering for offshore-fartøy i opplag rundt Nordsjø-bassenget, viser at det nå er 86 fartøy uten oppdrag.

Island Commander
PSV fra Island Offshore, Island Commander er på oppdrag for Lundin på Edvard Grieg-feltet.

86 fartøy i opplag er nesten en halvering fra januar 2017 da 152 fartøy var registrert uten oppdrag. Av de 86 er 45 ankerhåndterings fartøy (AHTS) mens 41 er sypply fartøy (PSV).

Tallene for AHTS i opplag, har ligget noenlunde stabilt siden januar 2017. For PSV er bildet noe ganske annet: 100 fartøy var i opplag i januar 2017, mens tallet nå altså er nede på 41.

LES MER: https://offshore.clarksons.com...

jan.17

jul.17

jan.18

jul.18

jan.19

jul.19

aug.19

AHTS

52

38

42

41

46

45

45

PSV

100

86

88

70

62

41

41

Total

152

124

130

111

108

86

86

Source: Clarksons Platou Global Support Vessel Monthly reports