Dette ble sagt på innspillsmøte i Ålesund

Næringsdepartementet møtte maritim næring i Ålesund.

Img 3849
Foto: Ellen Torset.

Et titalls maritime bedrifter og organisasjoner i Nordvest var til stede hos GCE i Ålesund for å møte statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, Hannah Atic og hennes følge torsdag denne uken.

Her er noen av de innspillene statssekretæren fikk med seg:

 • Skryt for Ocean Space Laboratories, Hyvind Tampen, klyngeprogrammene og Kongsbergs oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine
 • Behov for økte satsing på etter- og videreutdanning (EVU). Økt samspill mellom studenter og godt voksne som tar EVU.
 • STCW minimum standard er ikke godt nok i norsk utdanning.
 • Økt satsing på digital maritim kompetanse, både for studenter og innen EVU. Videreføre fjorårets engangsbevilgning til en fast ordning.
 • Videreføre MARCOM 2020 og Maritim 21.
 • Fullfinansiere Fagskolen
 • Plassere maritim høyere utdanning i finansieringskategori C
 • Behovet for norske fagarbeider generelt, spesielt på verft og innen elektro
 • Obligatorisk praktiske fag i ungdomsskolen, ikke bre valgfag.
 • Virkemidler for hele verdikjeden.
 • Se helheten, som for eksempel sammenhengen mellom hydrogen som drivstoff og infrastruktur for dette langs kysten
 • Utvikle regelverk for offshore oppdrett
 • Utvide permitteringsreglene til 52 uker.
 • Bedre finansieringsordninger for skipsbygging i Norge, ref. Tax Lease i Spania
 • Stille større krav til norsk innhold i offentlige innkjøpskontrakter
 • Teste ut autonome ferger
 • Bedre infrastruktur langs hele kysten for å ta i bruk havet.
 • Også regionale saker som TAF-utdanning og høyere fergepriser ble diskutert.
 • Tiltak for godsoverføring fra veg til sjø.
 • Fjerne formueskatten.
 • Videreutvikle nettolønnsordningen.

Her kan du lese innspillet fra Maritimt Forum Nordvest