Endelig prosjektstart for Ocean Space Laboratories

Det er godt nytt når det i Statsbudsjettet 2020 vil bli bevilget 55 millioner kroner til oppstart av prosjektet Ocean Space Laboratories. Byggestart vil trolig bli i 2022 med ferdigstilling i 2025

Mø Re Ocean Lab Final
Møre Ocean Lab blir en del av Ocean Space Laboratories. (Figur: Pikselsmia)

- Regjeringen prioriterer Ocean Space Centre som skal være et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi. Det er viktig at norske havindustrier bevarer sin sterke posisjon også fremover, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte nyheten i helgen.

Ocean Space Centre skal bygges på eksisterende tomt på Tyholt i Trondheim, men det er også planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund. Derav navnet Ocean Space Laboratories.

- Maritimt Forum har i flere år vært tydelig på at realiseringen av Ocean Space Centre er viktig for utvikling av ny kompetanse i havnæringene. Dette bidrar til at vi kan videreutvikle vår ledende posisjon globalt, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Høsten 2018 valgte regjeringen konseptet Ocean Space Laboratories som grunnlag for videre arbeid med fornyelsen av de marintekniske laboratoriene i Trondheim. Dagens laboratorier er Europas største anlegg innen undervisning.

De kommende årene skal vi videreutvikle maritim transport, maritim offshore, havbruk, og vi skal utvikle nye ben å stå på innen havbaserte næringer som marin bioprospektering, grønn fornybar energi og offshore havbruk. Parallelt med dette skal vi

Innen 2050 skal klimagassutslippene fra maritim næring halveres. Dette skal skje samtidig som havnæringen skal vokse innen områder som blant annet maritim transport, offshore havbruk og havvind.

- Klodens syv milliarder mennesker trenger mat og fornybar energi. Havet er mye av løsningen på disse utfordringene. Og i den sammenheng vil Ocean Space Laboratories bli svært viktige, sier Ivar Engan.