- Equinor presser leverandørene til det ytterste

– Equinor har vært ekstremt gode, kanskje oppimot det som er etisk riktig sier IKM-gründer Ståle Kyllingstad Teknisk Ukeblad (TU). Sjømannsforbundet følger opp med å si at Equinor utnytter sine underleverandører grovt. Under Arendalsuka var det debatt med tittelen «Skal vi la Equinor torpedere norske verdier?».

Equinor 1068X601


Gründer og sjef for oljeservicegruppen IKM, Ståle Kyllingstad, mener Equinor har vært ekstremt flinke til å lese markedet og presse prisene ned. Men han er helt uenig i Sjømannsforbundets påstand om at dette fører til sosial dumping.

– Det blir å blande kortene. Ja, Equinor har presset prisene, kanskje oppimot det som er etisk riktig, men det er vi selv som har ansvar for å ikke gå lengre ned i pris enn vi kan bære, sier Kyllingstad til TU.

Pressekontakt Morten Eek i Equinor stiller seg uforstående til logikken Sjømannsforbundet opererer med.

– Jeg tror ikke vi ville fått operere på norsk sokkel uten å følge regelverket. Vi følger opp alle leverandører hva gjelder arbeidsmiljø og reguleringer, og påpeker det om vi finner uregelmessigheter.

Han er ikke enig i at selskapet har drevet med pressing av leverandørene.

– Tvert imot opplever vi at de forbedringene man har fått til i sektoren er takket være at operatører og leverandører har stått sammen om å drive gjennom forbedringer.

– I fjor regnet vi ut at Equinor nå drives 35 milliarder dollar billigere enn i 2013. Kun 15 prosent av dette utgjør nye eller reforhandlede kontrakter. 85 prosent er reelle forbedringer, mye takket være gode leverandører som har funnet smartere og enklere løsninger, sier Eek.

Equinor har mottatt kritikk for overprising fra flere hold den siste tiden. I februar gikk Hege Haukeland Liadal (Ap), den gang medlem i Energi- og miljøkomiteen, ut og sa de har mottatt flere bekymringsmeldinger fra oljebransjen.

– Det er for eksempel offshorerederier som heller lar fartøyer ligge til kai enn å ta kontrakter for Equinor. Ratene oljeselskapet tilbyr er for lave, og det er ikke til å leve med, uttalte Liadal til TV2.

Morten Eek i Equinor påpeker at det ikke er dem som setter prisene, og at det er leverandørene som er ansvarlig for egen konkurransekraft og lønnsomhet.

Samtidig vektlegger han at offshorenæringen er svært konkurranseutsatt, og sier de naturligvis er avhengig av at leverandørene har god inntjening når de jobber for dem.

– Det vi kan gjøre, og er opptatt av, er å tilby langsiktige kontrakter på 3 til 5 år. I tillegg bruker vi både term og spotmarkedet. Det er ikke til å underslå at det er for mange offshore supplybåter sammenlignet med etterspørselen, noe som delvis skyldes at flere ble bygget på spekulasjon før oljekrisen, og ikke mot allerede inngåtte kontrakter, sier han.

Eek opplever at etter møter i april har Equinor nå god dialog og en bedre forståelse med både Maritimt forum og Rederiforbundet, som også kritiserte selskapet for overprising i vinter.