Havrommets folkehøgskole på Nordmøre?

Norge har 82 folkehøgskoler, men ingen av dem har fokus på havet. Det har initiativtakerne bak Jappe Ippes folkehøgskole på Nordmøre tenkt å gjøre noe med.

Fra Møte 6 8 2
Fra møtet med statssekretæren, fra høyre: Sidsel Sæterøy, prosjektleder, Iver Nordseth, styreleder for Jappe Ippes, statssekretær Tom Erlend Skaug, Ivar Torset, næringssjef i Aure kommune og Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest.

- Vi vil etablere en folkehøgskole som har havrommet og bærekraft som innramming i samarbeid med næring og forskning, sier styreleder Ivar Nordseth for prosjektet Jappe Ippes folkehøgskole i Aure kommune. Jappe Ippes er navnet på den hollandske fødte kjøpmannen som rundt 1690 startet klippfiskeventyret på Nordmøre.

- Vi er klare for oppstart i 2021 med 120 elever, men vi trenger som alle andre folkehøgskoler drahjelp fra myndighetene, sier styrelederen som var leder for en delegasjon som møtte statssekretær Tom Erlend Skaug (H) og hans rådgivere i Kunnskapsdepartementet tidligere denne uken.

Regjeringen skriver i sin havstrategi at «Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. Havet har alltid vært viktig for Norge, og havet kommer til å by på store muligheter for både arbeidsplasser og vekst i økonomien også i fremtiden» og videre «Fremveksten av nye havnæringer vil kreve videre utvikling av utdanning og kompetanse» og «Regjeringen vil videreføre satsing på kunnskap om havet,..»

- Jappe Ippes konsept og innramming er helt i tråd med regjeringens havstrategi. Etableringen av skolen samsvarer også med regionens og nasjonens behov for kompetanse til havnæringene, og den svarer ut sentrale skole- og næringspolitiske utfordringer, blant annet behovet for å fornye folkehøgskolesektoren, sier Nordseth. Det er planlagt tre linjer på Jappe Ippes folkehøgskole; Bærekraft, Beredskap og Friluftsliv. Alle linjene er rettet mot havet. Skolen har pedagogisk entreprenørskap og framtidens kompetanse som plattform.

Det er 12. år på rad som skolen søker om statsstøtte. Statssekretær Tom Erlend Skaug kunne i møtet naturlig nok ikke love penger i Statsbudsjettet 2020, men var i sin omtale svært positiv til konseptet Jappes Ippes folkehøgskole. Han tok inn over seg det faktum at ingen av landets 82 folkehøgskoler har fokus rettet mot havet og at dette ikke harmonerer med Regjeringens offensive havstrategi, ei heller det faktum at 206 000 personer arbeider i havnæringene i dag.

Jappe Ippes folkehøgskole søker om kr. 0,8 mill i oppstartsmidler over statsbudsjettet 2020 og kr 3,7 mill i driftsmidler over statsbudsjettet 2021. I dag bruker myndighetene nærmere kr. 900 mill på folkehøgskolesektoren i Norge.

Jappe Ippes folkehøgskole sine støttespillere er blant annet Møre og Romsdal fylkeskommune, NHO, LO, en rekke næringsaktører og -organisasjoner på Nordvestlandet som Salmar, Marine Harvest, Runde Miljøsenter, bioenergisenteret på Tingvoll, vindenergisenteret på Smøla og Maritimt Forum Nordvest med flere.