- Ingen ledige AHTS i Norge

Flåteutnyttelsen gikk fra 28 til snaue 90 prosent på en liten uke, mens ratene har tredoblet seg.

Skandi Iceman

– For øyeblikket er det ingen ledige ankerhåndterere i Norge uten fremtidige forpliktelser, sier analytiker Inge Moy i Westshore Shipbrokers til Finansavisen. Flåteutnyttelsen gikk fra 28 til snaue 90 prosent på en liten uke, mens ratene har tredoblet seg.

Ratene for ankerhåndteringsskip nådde årsbeste i midten av september, men har hatt en svak utvikling etter det. Nå har markedet igjen tatt seg opp, med rater på 350.000 kroner pr dag.

Aktiviteten skal ha tatt seg opp før forrige helg, da flere ønsket å sikre seg tonnasje til riggflyttingsoppdrag. Gjennom helgen ble markedet utsolgt, og både Island Offshore, K Line, Solstad Offshore, DOF, Siem Offshore. Viking Supply Ships og Horizon Maritime fikk leid ut skip.

I september nådde ratene en foreløpig topp for i år. Hagland Shipbrokers rapporterte om rater helt opp på 700.000 kroner på norsk side, og 80.000 pund, tilsvarende 911.000 kroner, på britisk side i måneden.

– Særlig i midten av måneden var det bra. Nå har det falt litt tilbake. Mot slutten av september lå ratene på 250-350.000 kroner, men i begynnelsen av oktober har de ligget på rundt 110-200.000 kroner, uttalte Kenneth Johansen, leder for offshore i Hagland Shipbrokers til Sysla.

– Tilbudet av fartøy i spotmarkedet er relativt lavt nå, det er mange fartøy i opplag. Mange oppdrag er også relativt korte, slik at de ikke kan rettferdiggjøre å ta skipene ut av opplag, sier megler Paul Dear i Seabrokers. Hvis det da plutselig kommer mange oppdrag på relativt kort tid, kan det oppstå flaskehalser. Dermed kan prisene bevege seg raskt.