Kystruten Bergen – Kirkenes blir grønnere

Med miljøteknologi fra Kongsberg Maritime vil både Hurtigruten og Havila Kystruten oppfylle miljøkravene på kystruten mellom Bergen og Kirkenes – blant annet kravet om reduksjon av CO2 med 25 prosent.

17 144 Pic07 A
Havila Kystruten

Norske myndigheter hadde reduserte utslipp som et av hovedkravene når anbudet på kystruten Bergen - Kirkenes ble lyst ut i 2017. I januar 2021 skal de to operatørene sette både nye og oppgraderte skip i drift på strekningen som er kalt verdens vakreste sjøreise.

- Dette er en investering i fremtiden for hele norskekysten. Alle skipene som skal settes inn i trafikk på Kystruten i januar 2021 svarer til IMOs Tier III-krav, og vil kunne oppfylle det fremtidige kravet om å seile utslippsfritt inne i verdensarvfjordene, sier Egil Haugsdal, adm. direktør i Kongsberg Maritime.

I tillegg til et nybyggprogram som omfatter verdens første hybriddrevne cruiseskip, er Hurtigruten i ferd med å gjennomføre et stort oppgraderingsprogram. Planen er at seks eksisterende skip, med opsjon på ytterligere tre, skal få en nyutviklet LNG-motor og batteripakker som en del av sitt hybridsystem.

Havila Kystruten bygger fire nye 122 meter lange cruiseskip, også disse vil få et hybridsystem som kombinerer LNG-motorer og batteripakker, bestående av sentrale produkter levert fra Kongsberg Maritime. LNG-systemet er utviklet for å være robust og pålitelig i tøffe værforhold.

De to rederiene har altså begge valgt å satse på en hybridløsning som kombinere naturgass (LNG) med batteridrift. Begge de to rederiene har også valgt propeller fra Kongsberg Maritime som en del av fremdriftssystemet på sine respektive skip. Men de har valgt litt ulike systemoppsett, produkter og motortyper på sine skip. Et spennende alternativ for motorene er at naturgass kan byttes ut med biogass. Hurtigruten har annonsert at de skal bruke klimapositiv biogass på sine gass- og batteri-hybridskip langs kysten framover, og Havila Kystruten forteller at de også ser på tilsvarende muligheter.

– Et rederi må alltid tenke helhet rundt miljø og økonomi når et fartøy skal bygges eller oppgraderes. For oss i Kongsberg Maritime er det viktig å jobbe sammen med dem for å finne den beste og mest langsiktige løsningen som møter både kortsiktige og langsiktige krav og fremtidsplaner. Det er et privilegium å få jobbe med aktører som er fremoverlente med tanke på miljøet, sier Haugsdal.

Under er en kort oversikt over leveranser fra Kongsberg Maritime til de to operatørene på kystruten mellom Bergen og Kirkenes:

Hurtigrutens miljøsatsing

I tillegg til et nybyggprogram som inkluderer verdens første hybriddrevne cruiseskip, skal Hurtigruten oppgradere flere av sine eksisterende skip til hybriddrift, blant annet med bruk av batterier, naturgass og biogass.

Motor: 2 x Bergen B36:45L6PG gassmotorer fra Rolls-Royce Power Systems per skip. 2 x C26:33L6 diesel generatorer med avgassrensing.

Propeller: Oppgradert propell for best mulig effektutnyttelse.

Øvrige leveranser: Elektrosystemet med tavler, SAVe Cube med integrert batteripakke, samt elektriske maskiner for thrustere og generatorer.


Havila Kystrutens nye skip

Havila Kystruten AS har bestilt fire nye hybriddrevne cruiseferger som får Havyard 923 design. To av skipene bygges ved Astillero Hijos de J. Barreras i Spania, og to ved verftet Tersan i Tyrkia.

Motor: 2 x C2633L6A og 2 x C2633L9A gassmotorer fra Rolls-Royce Power Systems per skip som generatorsett.

Propeller: Azipull med permanent magnetmotor (PM). Også tunnel thrustere med PM-motor.

Øvrige leveranser: To LNG-tanker med prosesseringssystem samt kontroll og sikkerhetssystemer. Neptune 200 stabilisatorer. Havila har også valgt en Power by the Hour serviceavtale for den nye flåten.