Njål Sævik gjenvalgt

Njål Sævik er gjenvalgt som styreleder i Midt-Norsk Rederiforening

Njaal
Njål Sævik, styreleder i Midt-Norsk Rederiforening

Njål Sævik fra Havila ble gjenvalgt som styreleder i Midt-Norsk Rederiforening på foreningens årsmøte nylig. Han har vært styreleder siden 2011 og ble nå gjenvalgt for to nye år.

Med seg styret har han Øystein Uksnøy, Uksnøy, Fredrik Remøy, Rem Offshore og Tommy Walaunet, Island Offshore.

Foreningens formål er å samle rederier til felles ivaretakelse av skipsfartens interesser. Foreningen er en kretsforening i Norges Rederiforbund.

Midt-Norsk Rederiforening har nå 14 medlemsrederi:

Boa Offshore, Bourbon Offshore Norway, Golden Energy Offshore, Havila Shipping, Island Offshore Management, Olympic Shipping, Remøy Mangement, Remøy Shipping, Sanco Shipping, Uksnøy & co, Volstad Maritime, Rem Offshore, Sverre Farstad & co og Havila Kystruten.