Norges mest lønnsomme verft?

Båtbygg i Måløy er kanskje landets mest lønnsomme verft.

Img 0536
Kjell Inge Sjåstad er dagloig leder og hovedaksjonær i Båtbygg.

Båtbygg i Måløy er kanskje landets mest lønnsomme verft.

I 2018 var omsetningen hos Båtbygg på 241,5 mill kr, og resultatet før skatt ble 16,1 mill. Tilsvarende tall i 2017 var 181.5 mill kr og 0,242 mill. I 2016 var omsetningen på 222,5 mill. kr med 12,776 mill i resultat før skatt. Både lønnsomhet, soliditet og likviditetsgrad er meget god (Les er: https://www.proff.no/selskap/b...) Vi må helt tilbake til 2004 for å finne røde tall i regnskapet.

Båtbygg er et av Norges ledende verft for ombygging, reparasjon og vedlikehold. Verftet har bygd seg opp et godt rykte og har mange faste kunder som kommer tilbake gang på gang. Det begynte med reparasjon av fiskefartøy for over 75 år siden. Også i dag er det stor aktivitet innen fiskeri, men det er flere fartøytyper ved kai, i dokk og på slippen.

- Vi har avtaler om dokking av fiskefartøy, offshorebåter, ferger, brønnbåter og andre typer fartøy for havbruk. I tillegg har vi en rammeavtale med Havforskningsinstituttet, sier Sjåstad.

Omsetningen i Båtbygg varierer fra år til år, men har de siste årene ligget rundt 200 millioner kroner. Vi har tjent penger de siste årene og er optimister for 2019, sier Sjåstad som selv er den største eieren i Båtbygg med en eierandel på 40 %.

I Båtbygg AS og Stadt Elektro as er det i dag ca. 60 ansatte - alle norske, i tillegg til dette er det ca. 30 ansatte i datterselskaper innen mekanisk og overflatebehandling der de ansatte kommer hhv. Fra Litauen og Polen. I løpet av 2019 håper selskapet å vokse fra 90 til 100 ansatte.

- Vi har flinke utenlandske medarbeidere, men vi ansetter helst norsk. Det har med språk, miljø og kompetanseformidling å gjøre. Utfordringen er å få tak i norske fagarbeidere, sier Sjåstad og kommer med følgende brannfakkel:

- Norge må ta utfordringen med å øke satsingen på yrkesrettet utdanning slik at vi får utdannet enda flere kompetente fagarbeidere. Vi trenger noen som kan utføre jobben, mister vi de norske fagarbeiderne, mister vi innovasjonsevne og konkurransekraft.

Første nybygg på 10 år

Ombygging og reparasjon er hovedfokus for Båtbygg. Siste nybygg var et offshorefartøy for Volstad Shipping i 2009, men nå er det nybygg på gang igjen. Austral Fisheries har kontrahert et kombinert fiskefartøy for autoline, tråling og teiner. Skroget er nå under bygging i Polen og kommer til Måløy i høst. Skipskompetanse i Måløy står for designet. Nybygget skal leveres våren 2020. - Det er jo litt spesielt at en kunde kommer helt fra Australia for å bygge nytt hos oss, men de har tidligere hatt noen ombygginger/oppgraderinger hos oss og var svært tilfreds med jobben vi gjorde, sier Sjåstad.

Godt anlegg

- En av styrkene til Båtbygg, er at vi har et godt og kompakt anlegg for de oppdragene vi skal utføre. Vi har en stor tørrdokk, en innseilingshall og en stor slipp. Vi har to kraftige kraner og et 400 m langt kaianlegg. Anlegget gjør at vi kan være fleksible og kan snu oss fort rundt om det skulle være nødvendig. sier Sjåstad før han legger til: Vi skulle gjerne hatt et overbygg over dokken. Det er fortsatt planen for vår neste store investering.