​Nytt medlem: Sverre Farstad & Co

Sverre Andreas Farstad har sammen med Svein Leon Aure og Roger Halsebakk etablert det nye rederiet Sverre Farstad & Co As. Selskapet skal drive offshorefartøy, og det første fartøyet er PSV fartøyet Blue King som Farstad overtok fra Ulstein.

Farstad Co   As  Logo

- Det nye rederiet vil ha sitt utspring fra tidligere Farstad Shipping med mange av de samme personene og det samme verdigrunnlaget. Ambisjonen er å være en sentral bidragsyter til det maritime clusteret på Sunnmøre og sammen med klyngen fortsatt utvikle det maritime næringslivet til beste for vår region, skrev det nye rederiet i en pressemelding i juni 2019.

Sverre Andreas Farstad er styreleder i det nye rederiet og Roger Halsebakk er styremedlem, mens Svein Leon Aure er daglig leder. Per midten av august 2019 har selskapet fem ansatte ved kontoret i Ålesund, hvor alle har lang fartstid fra Farstad Shipping .

- Det er mye drivkraft og motivasjon for å få til noe her. Og ikke minst mye kompetanse, sier Svein Leon Aure som sier dette om hvordan oppstarten har vært:

- Vi har kommet godt i gang og blitt godt mottatt i markedet. Vi har ambisjoner om å vokse og vi vil nok få flere fartøy i løpet av det neste året, sier daglig leder Aure.

- Blue King har nå fått navnet Farland og den ble satt i operasjon i midten av juli. Farland har så langt svart til forventningen og har allerede vært på flere spot oppdrag. Slik ting ser ut nå vil Farland være i fast beskjeftigelse frem til jul. Dette gir oss arbeidsro og tid til å fokusere på nye muligheter, sier Aure.