Økt verdiskaping med digitalisering

Ukens bedrift: NCE iKuben

Digitaliseringen skaper nye utfordringer og muligheter for verdiskaping i alle virksomheter.

Img 0499
Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben.

Ukens bedrift: NCE iKuben

Digitaliseringen skaper nye utfordringer og muligheter for verdiskaping i alle virksomheter.

Mange bedriftsledere har tatt innover seg at store teknologiske endringer skjer NÅ og at det skjer raskt. Men samtidig sier bedriftslederne - i følge World Economic Forum - at de ikke vet hvordan de skal begynne en utviklingsprosess. Utfordringen er å kunne ta i bruk digitaliseringen til å skape nye bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller. Digitalisering vil kunne muliggjøre økt verdiskaping. Det er her NCE iKuben kommer inn for å hjelpe bedrifter som vil omstille seg og gripe de mulighetene digitaliseringen gir.

NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med internasjonalt orienterte industri- og teknologi¬¬bedrifter med hovedtyngde i Møre og Romsdal. Administrasjonen ligger i Molde. I’n i iKuben står for innovativ, internasjonal industri.

- Vi har pr. i dag 48 bedrifter/virksomheter som deltagere i NCE iKuben. Vi kaller de deltagere og ikke medlemmer fordi de må aktivt engasjere seg og må være villig til å tenke nytt og dele sine erfaringer og sin kunnskap, sier Hilde Aspås. Hun er daglig leder i NCE iKuben som har 4,4 ansatte i Molde. Selskapet har i år et budsjett på 15 millioner, og har klare ambisjoner om vekst. De 48 deltagervirksomhetene kommer fra ulike næringer: Maritim, olje og gass, havbruk, aluminium, transport, lys, kraft, plast, digital teknologi, kommunikasjon, akademia og det offentlige. Blant de 48 finner vi 11 fra havnæringene:: Westing, Prodtex, Aukra Maritime, Brunvoll, Fosnavåg Ocean Academy, Motus, Oshaug Metall, SHM Solutions, Axtech, Inpower og MacGregor Triplex.

Samarbeid og deling

NCE iKuben prioriterer å skolere deltakerbedriftene i hva digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller gir av muligheter.. Det er ikke nok å ha hørt om temaet digitalisering eller bærekraft på en konferanse. Kunnskapen om digitalisering og bærekraft må knyttes til erfaringer i egen bedrift, det er først da utvikling kan skje. Arbeidsprosessene i iKuben skjer bl.a. i en av ni arbeidsgrupper: Industriell produksjon, Informasjonssikkerhet, Innovasjonsmetodikk, Logistikk, Forretningsmodeller, Kommunikasjon, Dataanalyse, Bærekraft og ONA-samarbeid (Offentlig, Næringsliv, Akademia).

- Vår arbeidsmetode er samarbeid og deling på tvers av bransjer og fagdisipliner. De som deltar hos oss må se verdien av å lære bort,lære noe av andre og være interessert i å jobbe sammen med andre i konkrete prosjekter. Bedriftene må søke om å få bli med i NCE iKuben. Deltagelsen må være forankret i toppledelsen I søknaden ber vi ledelsen i søkerbedriften si litt om hvorfor de ønsker å bli med. Vi ser at den enkeltes bedrifts utbytte av deltagelse er sterkt knyttet til innsatsen/ressursene bedriften legger inn i samarbeidet, derfor er forankring i toppledelsen viktig, sier Aspås.

-Det kan virke noe ekskluderende? - Skjønner det, men vi er ikke for alle. Resultatet av arbeidet er avhengig av å ha med bedrifter/virksomheter som vil skape noe sammen med andre.. Hilde Aspås sitter for øvrig i Regjeringens digitaliseringsutvalg DIGITAL21. Utvalget skal bidra til å gi norsk næringsliv et digitaliseringsløft. Les mer om Digital 21 her: https://digital21.no/

Barriere mot digitalisering

Norske bedrifter ser på digitalisering som viktig, men sier at de mangler kompetanse og kapasitet til å ta ut potensialet i rapport fra Digital21. Det gjør at syv av ti bedrifter ikke har tilstrekkelige planer og strategier for digitalisering i egen bedrift. Det kan være spesielt krevende for små og mellomstore bedrifter.

Med en av verdens best utbygde infrastrukturer for elektronisk kommunikasjon og en befolkning som ligger på verdenstoppen i bruk av IKT, har Norge et godt utgangspunkt for å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering og bruk av ny teknologi. Men:

- Det er mange barrierer for å tenke nytt: Bedriften tror de kjenner kunden og hans behov. De tjener penger på måten de alltid har gjort det på. Noen har en holdning om at digitalisering ikke gjelder sin bedrift. Noen har frykt for å dele kompetanse med andre. Alder hos ledere kan også være en barriere, sier Aspås. I stedet for å bruke dyre konsulenter som kommer med eksterne, ferdigtygde løsninger på bedriftens utfordringer, utfordrer NCE iKuben bedriftene selv til å gå dypt inn i sine egne verdikjeder. Det krever mye arbeid og et åpent sinn, men resultatet kan bli bedre produktivitet, økt omsetning og større lønnsomhet. Motsatt kan det for de som snur ryggen til de nye teknologiene, fort bli kroken på døra fordi bedriften blir utkonkurrert av en bedrift fra et helt annet sted i verden. Nye forretningsmodeller En forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon lager, leverer og fanger opp verdier. Hvilke behov skal løsningen vår dekke? Til hvem skal vi selge den? Hvordan skal vi selge den? Hva skal vi ta betalt for og hvordan skal vi ta betalt? Hvem skal vi samarbeide med? Hvordan skal vi levere den til kunden? Kan vi tilby kunden tjenester etter at produktet er levert?

En digital forretningsmodell er en forretningsmodell som tar hensyn til det digitales muligheter og utfordringer. Ofte betyr det å utvide bredden av det bedriften tilbyr kunden. I stedet for bare å selge et produkt og ferdig med det, kan kunden få tilleggstjenester med på kjøpet som overvåking, service etc. I stedet for å kjøpe, kan kanskje kunden leie.

Et eksempel er utstyrsleverandører som ikke bare leverer et produkt, men tilbyr å overvåke hvordan det fungerer, om utstyret blir brukt rett, finne ut når det er behov for service osv. Den samlede kunnskapen leverandøren sitter på, er det ikke mulig for kunden å opparbeide. Derfor er det en fordel for kunden å kjøpe denne kompetansen og tjenesten fra leverandør. Noe også leverandør tjener på. Vinn-vinn altså.

Et annet eksempel: Molde-bedriften Glamox har endret sin strategi fra «bare» å levere gode og energieffektive løsninger for bygg som trenger lys. Nå leverer de også systemkomponenter som gjør at armaturene skal snakke sammen og levere data til operatør. Kunden får bedre oversikt over anlegget, kunne planlegge vedlikeholdet og overvåke energiforbruk og nødlysløsninger. Dette vil både spare kostnader og gi bedre oppetid av lysanleggene.

På tvers

Begrepet på tvers går igjen i NCE iKuben sin tilnærming til deltagernes utfordringer. Digitaliseringen griper inn overalt, på tvers av etablerte strukturer, på tvers av kompetanse og nettverk. Bedriftene bør derfor også se om de også bør operere på tvers.

- Vi utfordrer våre deltagere til å tenke utenfor sin tradisjonelle boks. Derfor setter vi sammen alle arbeidsgruppene på tvers av bransje og fag. Vi arbeider ut fra at jo mer du deler, jo mer får du tilbake, sier Hilde Aspås.

ProtoMore og Omstillingsmotor

NCE iKuben tilbyr å legge til rette for bedriftens innovasjonsprosesser med bruk av rask prototyping i sin egen innovasjonslab, ProtoMore. Les mer her: https://protomore.no/

Gjennom Omstillingsmotor kan bedrifter få hjelp til et digitalt kompetanseløft. Les mer om Omstillingsmotor her https://www.omstillingsmotor.n...

Les mer om NCE iKuben her: http://ikuben.no/