Sterk vekst i grønn maritim næring

Omsetning i teknologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser innen maritim næring har tredoblet seg de siste fem årene.

Erik Jakobsen Menon
Erik W. Jakobsen, Menon.

Omsetning i teknologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser innen maritim næring har tredoblet seg de siste fem årene, til 28 milliarder kroner i 2018. Rekordomsetningen la grunnlag for omtrent 8 000 arbeidsplasser i maritim næring fjor.

Det kom fram da Erik W. Jakobsen la fram en fersk rapport fra Menon Economics på oppdrag for Eksportkreditt Norge, Enova, NCE Maritime CleanTech og Norges Rederiforbund.

Målet med kartleggingen har vært å presentere status for salg, eksport og investeringer innen grønn maritim, samt å skissere muligheter for ytterligere vekst. Selv om tallene er svært positive, går omstillingen likevel for sakte for å nå norske utslippsmål.

Kartleggingen viser at maritim nærings grønne omsetning – det vil si bruk av teknologier som fullstendig, vesentlig eller noe reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser – har tilnærmet tredoblet seg fra 2014 til 2018, fra 9,3 til 28 milliarder kroner. I tillegg investerte norske rederier i 2018 mer enn fem milliarder kroner i fartøy og teknologier som bidrar til å redusere utslipp.

Av den grønne omsetningen fra maritim sektor på 28 milliarder kroner stod norske verft for størst andel med åtte milliarder kroner i 2018. Utstyrsprodusenter, offshorerederiene og de teknologiske tjenesteleverandørene stod for henholdsvis fem, fire og fire milliarder kroner av omsetningen i 2018.

Blant norske rederiers investeringer på fem milliarder kroner i fartøy og teknologier som reduserer utslipp finner man installasjon av batteripakker til hybridskip, bygging av offshore vind-fartøy, ombygging til eller bygging av LNG-drevne skip, samt installasjon av såkalte scrubbere – teknologi som renser eksosutslipp fra skip.

Analysen viser også at omtrent 30 prosent – mer enn 8 milliarder kroner – av den grønne omsetningen kommer fra eksport. Rundt halvparten av eksporten kommer fra offshorerederiene, mens verft, teknologiske tjenester og utstyrsprodusenter står for omtrent 40 prosent av grønn eksport. Totalt eksporterer norsk maritim næring i dag for mer enn 200 milliarder kroner.

Se hele rapporten her