Sunnmørsrederiene møtte Equinor

Maritimt Forum Nordvest og Midt-Norsk Rederiforening fikk anledning til å diskutere den utfordrende konkurransesituasjonen på norsk sokkel med Equinor i et møte forrige uke.

A73F25Fe 3Bed 4073 82B9 Faa9832031Dc
Morten Sundt fra Equinor

- Rederiene kan til dels skylde seg selv, men oljeselskapene har vært en sterk pådriver ved å sørge for at galoppen med stadig høyere krav til kapasiteter og yteevne har gjort at rederiene måtte investere tungt for å i det hele tatt henge med som leverandører, sa Svein Leon Aure, styreleder i Maritimt Forum Nordvest innledningsvis. Det som var bra og godt nok i går, var ikke innenfor kravene som blir stilt dagen etterpå. Når en reder bestilte seg en «top of the pops» PSV og fikk den levert etter to år så var den nesten umoderne fordi det allerede hadde kommet så mye nye features og her har Equinor hatt en vesentlig rolle.

- Equinor har vært best i klassen med å holde seg med de beste båtene til den laveste prisen. Equinor er dyktig på å spille markedet riktig slik at de holder tilbudssiden og konkurransen høy til fordel for sin egen posisjon Dette er selvsagt ikke ulovlig og er helt sikkert kommersielt riktig for Equinor isolert sett, men hva er Equinor best tjent med på lang sikt og i et større perspektiv? I perioden 2005-2015 hadde nok Equinor jevnlig rederier på besøk som ville presentere nye design, nye løsninger og innovasjoner. Hvor mange slike besøk har Equinor hatt etter 2015? Ingen av leverandørene av OSV fartøy er i dag i nærheten av å kunne tenke på morgendagens løsninger og innovasjoner – fokuset er utelukkende å overleve til neste dag, Aure.

Equinor holdt et innlegg hvor de presenterte selskapets situasjon på norsk sokkel spesielt, men også internasjonalt. Hvilke overordnede planer de har og hvilke utfordringer de har ble presentert. Equinor er et selskap i transformasjon med et enormt press internt om å redusere kostnader. 10 % av kostnadsreduksjonen som har vært gjort ved hjelp av reduserte rater/priser, resten er forbedringer generelt. For Norsk sokkel er de store prosjektenes tid over og man er avhengig av nye store funn for å holde oppe aktiviteten

Equinor sa de trenger rederier som kan være med å utvikle morgendagens fartøy som det vil bli behov for. Equinor betydningen av og ønsket om et nært samarbeid mellom rederiene og Equinor. Men det er ikke Equinor sin oppgave å «bestemme» hvilke rederi som skal få være leverandør av fartøytjenester.

Bransjen/næringen sitt renomme blant oppvoksende generasjon ble diskutert og er enig om at mye kan gjøres i fellesskap for å forbedre renomme.

Kontrakten som Equinor bruker for sine fartøysleveranser ble diskutert og gått igjennom. Det ble pekt på en del klausuler som rederiene mener er i for sterk grad i favør av Equnior og innebærer ufordelaktig mye risiko for rederiene. Som et bidrag til økt rekrutering kan Equnor være med på å se kostnadsdekning av lærlinger om bord.

Konklusjonen er at Equinor er avhengig av rederi som har en sunn forretning og er i posisjon til å utvikle næringen for å møte morgendagens krav til fartøy og at nøkkelen til dette er tettere dialog og samarbeid. Kanskje må man bevege seg vekk fra bare å se på dagrater, men om det finnes andre måter/incentiver for rederiene til å øke inntjeningen (uten at nødvendigvis kostnadene går opp).

Rederiene presiserte at ved eventuelt nye anbud for nye fartøy så var det ikke mange rederier som var i stand til å delta og at bankene ikke er interessert i å finansiere nye prosjekt om ikke betingelsene er fornuftige (lange kontrakter, fornuftige rater og risiko).

Følgende rederi deltok: Golden Offshore, Remøy Management, Uksnøy, Island Offshore, Rem Offshore, Havila, Sverre Farstad & co, Volstad Management og Olympic. Fra Equinor stilte Morten Sundt, Direktør Marine Logistics & Emergency Response, Henrik Danielsen, anskaffelser og Frida Eklöf Monstad, Direktør for logistikk og beredskap.