- Vi har et enormt potensiale

Ukens bedrift: JETS

Img 0886
Øyvind Tørlen sammen med Svein Erling Hjørungdal (bak) og Idar Almklov som monterer vakuum pumper som skal til henholdsvis USA og Sør Korea.

Å komme inn dørene på Jets på Hareid, er å komme inn i en noe annen verden enn de fleste andre bedrifter i Norge. Økonomien er knallsterk, de tjener bra med penger og de ser for seg en vekst.

- Vårt vekstpotensial i våre markeder er helt hinsides store, sier Øyvind Tørlen (49). Han har vært konsernsjef i Jets akkurat i to år i disse dager.

- Vår vakuumteknologi bruker nesten ikke vann. I tillegg kan produktet sortere «varene» til gjenbruk og energi. Dette møter flere av vår tids store miljøutfordringer. Det er stor mangel på vann i mange regioner og her kan Jets bidra med sine vakuum toalett; mindre utslipp og 1/8 forbruk av vann sammenlignet med standard system..

Bloomberg bygde sitt nye hovedkontor for Europa i London nylig. Med Jets sparer bygget 25 millioner liter vann i året.

Jets omsetter i dag for rett under 440 millioner kr, 80 % for eksport. I fjor var resultat før skatt på 44 mill. året før 77 mill. Selskapet har en egenkapital på 138 millioner og ingen gjeld. I år vil Jets få ett av sine beste resultat.

Vil vokse gradvis

Jets er et internasjonalt konsern med 178 ansatte som utvikler, produserer og selger vakuumtoalett og vakuumbaserte avløpssystem for både sjø og landmarkedet. Hovedkontoret ligger på Hareid (117 ansatte) med avdelinger og datterselskaper i Norge (6), Tyskland (4), Sverige (4), Latvia (34) og Kina (13). I tillegg har selskapet et globalt nettverk av ca 40 representanter som jobber med både nysalg og service. Agentene og distributørene blir delt med andre bedrifter, blant annet fra Sunnmøre.

- Vi ønsker å bli et større selskap. Det er stort potensiale for vekst, men vi vil vokse gradvis uten for stor risiko. Det vil overraske meg om vi ikke passerer 200 ansatte i løpet av noen få år, sier Tørlen.

Sjø og land har i noen år vært omtrent like store for Jets, men de ser for seg at det nok er landmarkedet som vil vokse mest i de neste årene. Men det er også et vekstpotensial innen maritim næring, spesielt innen cruise og ropax. Jets har leveranser til omtrent halvparten av de båter som bygges globalt med vakuumteknologi. Også ved lokale verft står Jets på leverandørlisten.

Produktivitet

- Hvordan påvirkes produktiviteten i bedriften av de svært gode resultatene? Blir det en sovepute?

- Vi er hele veien opptatt av forbedring og utvikling. Stopper utviklingen opp, vil vi raskt være ferdig. Vi deler utviklingsfokuset til vårt sponsorobjekt Karsten Warholm. Han og treneren hans har fokus på utvikling hver eneste dag. Det må vi også ha.

Allerede lenge før Warholm kom opp i norgestoppen og senere verdenstoppen, var Jets sponsor til hekkeløperen. Karsten er barnebarnet til nå avdøde Kåre Audun Haddal som var en av gründerne bak Jets, sammen med blant andre Olav Hofseth.

Politikk

Vi utfordret Øyvind Tørlen på hvilke saker han ville ta opp om han fikk tre minutter med en representant for regjeringen:

1. Vår store kampsak er HAFAST. Fastlandssambandet er en avgjørende faktor for både Jets og regionens utvikling for tilgang på kompetanse og for bedre logistikk.

2. Aldri slutte å forbedre utdanningssystemet. Alle har ressurser i seg til å delta i samfunnet.

3. Bygg opp under fagarbeideren. Uten dem mister regionen muligheter for utvikling.

4. Handelsavtaler med en rekke land, for eksempel India, et land som tapper ned og forurenser grunnvannet sitt og der store deler av befolkningen mangler anstendige toalettforhold. De trenger mye hjelp for å stoppe miljøødeleggelsene, blant annet ved hjelp av utstyr fra Jets. (PS: norske myndigheter er i diskusjon med India for å få til en handelsavtale)

SWOT-analyse

Styrker

  • Tidsriktige produkt av høy kvalitet
  • Globalt uteapparat med et stort antall agenter og distributører som taler vår sak og følger opp våre kunder ute i den store verden.
  • Bedriftskulturen, den flate strukturen og at alle vil bidra til utvikling er et konkurransefortrinn

Svakheter

  • Vi har ingen direkte svakheter, men mange forbedringsområder. Blant annet behov for en mer systematisk, analytisk tilnærming i beslutningsprosesser - i tillegg til den erfaringsbaserte.

Muligheter

  • De er helt hinsides store. Vekstpotensialet i våre markeder, spesielt på land fordi vi har produkter som er en del av løsningen på vår tids største utfordringer.

Trusler

  • Handelskrig og proteksjonisme
  • At verdens ledere fortsetter å lukke øynene for økende utfordringer med vannmangel, forurensing og ressurssløsing