- Vi trenger flere medarbeidere

Ukens bedrift: Båtbygg

- Jo her hos oss går det bra, sier administrerende direktør i Båtbygg, Kjell-Inge Sjåstad. Vi er i en vekstfase og trenger flere kompetente medarbeidere.

Img 0536
Kjell-Inge Sjåstad foran forskningsfartøyet G. O. Sars (2003) tilhørende Havforskningsinstituttet.og et servicefartøy fra Frøy Vest.

Båtbygg i Måløy, etablert for over 75 år siden, er et av Norges ledende verft for ombygging, reparasjon og vedlikehold. Verftet har bygd seg opp et godt rykte og har mange faste kunder som kommer tilbake gang på gang. Det begynte med reparasjon av fiskefartøy for over 75 år siden. Også i dag er det stor aktivitet innen fiskeri, men det er flere fartøytyper ved kai, i dokk og på slippen. I dokken ligger det største fartøyet som er dokket ved verftet siden dokken ble åpnet i 2004 – Havila Phoenix på 127,4 meter x 23,5 meter.

- Vi har avtaler om dokking av fiskefartøy, offshorebåter, ferger, brønnbåter og andre typer fartøy for havbruk. I tillegg har vi en rammeavtale med Havforskningsinstituttet, sier Sjåstad.

Tjener penger

Omsetningen i Båtbygg varierer fra år til år, men har de siste årene ligget rundt 200 millioner kroner. Vi har tjent penger de siste årene og er optimister for 2019, sier Sjåstad som selv er den største eieren i Båtbygg med en eierandel på 40 %.

I Båtbygg AS og Stadt Elektro as er det i dag ca. 60 ansatte - alle norske, i tillegg til dette er det ca. 30 ansatte i datterselskaper innen mekanisk og overflatebehandling der de ansatte kommer hhv. Fra Litauen og Polen. I løpet av 2019 håper selskapet å vokse fra 90 til 100 ansatte.

- Vi har flinke utenlandske medarbeidere, men vi ansetter helst norsk. Det har med språk, miljø og kompetanseformidling å gjøre. Utfordringen er å få tak i norske fagarbeidere, sier Sjåstad og kommer med følgende brannfakkel:

- Norge må ta utfordringen med å øke satsingen på yrkesrettet utdanning slik at vi får utdannet enda flere kompetente fagarbeidere. Vi trenger noen som kan utføre jobben, mister vi de norske fagarbeiderne, mister vi innovasjonsevne og konkurransekraft.

Første nybygg på 10 år

Ombygging og reparasjon er hovedfokus for Båtbygg. Siste nybygg var et offshorefartøy for Volstad Shipping i 2009, men nå er det nybygg på gang igjen. Austral Fisheries har kontrahert et kombinert fiskefartøy for autoline, tråling og teiner. Skroget er nå under bygging i Polen og kommer til Måløy i høst. Skipskompetanse i Måløy står for designet. Nybygget skal leveres våren 2020. - Det er jo litt spesielt at en kunde kommer helt fra Australia for å bygge nytt hos oss, men de har tidligere hatt noen ombygginger/oppgraderinger hos oss og var svært tilfreds med jobben vi gjorde, sier Sjåstad.

Godt anlegg

- En av styrkene til Båtbygg, er at vi har et godt og kompakt anlegg for de oppdragene vi skal utføre. Vi har en stor tørrdokk, en innseilingshall og en stor slipp. Vi har to kraftige kraner og et 400 m langt kaianlegg. Anlegget gjør at vi kan være fleksible og kan snu oss fort rundt om det skulle være nødvendig. sier Sjåstad før han legger til: Vi skulle gjerne hatt et overbygg over dokken. Det er fortsatt planen for vår neste store investering.

Politikk

- Om næringsministeren kom på besøk, hvilke saker ville du tatt om med ham? - Da ville jeg tatt opp allmenngjøringen som er fordyrende og fører til mer byråkrati. Jeg ville ha nevnt formueskatten, Stad Skipstunnel og den generelle sentraliseringen som skjer i offentlige tjenester. Behovet for økt fokus og satsing på yrkesrettet fagutdanning ville jeg også sagt noen ord om, sier Sjåstad.

SWOT-analyse

Til slutt utfordrer vi sjefen på Båtbygg til en rask SWOT-analyse:

Styrker

- Mange trofaste kunder

- jevn basis innen vedlikehold og reparasjoner

- Godt anlegg med overbygd kaianlegg - Sentralt plassert

- Godt rykte

- Dyktige medarbeidere i alle ledd

- Fleksible, kan snu oss fort rundt

Svakheter

- Behov for flere medarbeidere

- Behov for hall over dokk

Muligheter

- markedet vårt for oppgradering og vedlikehold både innen fiskeri, offshore, havbruk/brønnbåter og ferger er voksende

Trusler:

- styrking av den norske krona

- mangel på dyktige lokale fagarbeidere

- økt konkurranse fra nybyggingsverft

Les mer om Båtbygg her: www.baatbygg.no