Blir ingen økning i ferjeprisene neste år

Det er flertall i fylkestinget for å holde ferjeprisene på dagens nivå.

Kristin Sørheim

Det er flertall i fylkestinget i Møre og Romsdal for å holde ferjeprisene på dagens nivå. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Frp sier nei til takstøkninger.

Leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim (Sp) sier at man i koronapandemien ikke kan øke prisene.

– Vi vil merke konsekvensene av koronapandemien godt også neste år. Det gjør at jeg mener vi ikke bør øke prisene, sier Sørheim til Sunnmørsposten

Det opprinnelige vedtaket i fylkestinget var at takstene skulle øke med to soner fra nyttår. Når det nå er et klart flertall i fylkestinget for å si nei til takstøkninger, vil det redusere fylket sine inntekter med 30 millioner.

Ferjeprisene blir etter alt å dømme den store saken når budsjettforslaget kommer til politisk behandling i fylkesutvalget og fylkestinget.

Les hele saken i Sunnmørsposten her.