Dette er de viktigste tiltakene for maritim industri

Permitteringsregler, oljeskatt, likviditet, flåtefornyelse, gråe skip og statlig havvindselskap.

13290954553 E51144Caae B

Det er varslet at regjeringen vil komme med en tiltakspakke rettet mot industrien denne uka. Maritimt Forum har lagt fram en tiltakspakke med 40 tiltak. Sunnmørsposten utfordret Maritimt Forum Nordvest om å peke på fem tiltak som vil ha stor nytte for den maritime industrien. Les saken her. Budskapet var som følger:

Permitteringsregler

Maritimt Forum forventer at de blir endret slik at det blir mulig å permittere i 52 uker, mot dagens 26. Det vil være gunstig for verftene, rederiene og utstyrsleverandørene. Det er god tradisjon i Norge for å justere lengden på permitteringer ut ifra hvordan situasjonen for næringslivet er. I tillegg bør det bli åpnet for mer fleksibilitet, for eksempel av man kan være 50 prosent permittert over 18 måneder.

Gråe skip

Myndighetene bør legge til rette for at norske verft at man starter bygging av statlige skip som er «gryteklare» for bygging forskningsskip og minesveipere. Norske verft må prioriteres. To viktige stikkord her er språk og HMS. Anbudet, dialogen og kontraktene fra myndighetene må være på norsk og det bør være strenge HMS-krav. Det vil favorisere norske verft.

Forbedre likviditeten

Den nye industripakken bør inneholde tiltak for å forbedre likviditeten til bedriftene i næringen. Det er ulike modeller for å få til dette. Det er blant annet viktig at Staten dekker de ekstraordinære kostnadene i millionklassen som mange bedrifter har fått som følge av smittevern og karantene. Å fjerne taket på nettolønn vil hjelpe på likviditeten til rederiene.

Oljeskatt

Maritimt Forum Nordvest forventer forbedringer på den modellen regjeringen har lagt fram for oljeskatt for å kunne opprettholde høy aktivitet på sokkelen.

Flåtefornyelse

Maritimt Forum har pekt på en vrakpantordning for fartøy offshore og kystfraktefartøyene som ett av tiltakene for å få i gang en flåtefornyelse som vil gi verftene og leverandørindustrien mer arbeid.

For kystfraktefartøyene vil en vrakpantordning sammen med bedre finansieringsordninger, vil det bli mer attraktivt for rederiene å fornye flåten. For å få flere lav- eller nullutslippsferjer slik Stortinget vil, må Staten bidra mer. Det vil gi mer ferjebygging ved norske verft og bidra til å holde utstyrsleverandørene i gang, i tillegg er det en del av det grønne skiftet.

Et nytt Statoil

Etableringen av Statoil var en forutsetning for det oljeeventyret vi har hatt. Nå bør vi gjøre noe tilsvarende på havvind. Der er det globalt et stort potensial for å skape bærekraftig energi. Norge har de beste forutsetningene for å kunne levere utstyr, fartøy og tjenester til havvind, men trenger drahjelp de første årene fra et statlig havvindselskap.

Konsekvenser

Konsulentselskapet Menon Economics har utført en analyse på vegne av Maritimt Forum som viser at i verste fall kan hver fjerde ansatt i maritim industri miste jobben. Legger man det tallet på toppen av alle som allerede har mistet jobben i maritim industri siden starten av offshorekrisa, vil antall ansatte i næringen i verste fall bli halvert fra 2015 til 2022.

Disse tiltakene vil ikke være å bære havre til en døende hest. Det er det motsatte. Denne næringen er en forutsetning for å gripe de mulighetene som ligger i havrommet. OECD og Sintef har sagt det vil kunne bli en økning på 40 prosent i havrommet selv om oljeaktiviteten går ned. Det gjelder vindkraft, andre former for bærekraftig energi, havbruk og mineraler. Maritim er en potensiell vekstnæring.

Flere nyheter