FrP besøkte maritim klynge

Fikk mange konkrete innspill til en mer offensiv maritim politikk i høstens krisepakker og i Statsbudsjettet 2021.

Fr P På Hareid
Gunvor Ulstein (til venstre), Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Siv Jensen på vei ombord i Island Valiant

Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet besøkte fredag 28.8 Hareid Group og den maritime klynga på Møre. De fikk en rekke innspill til hvordan Stortinget kan hjelpe næringen igjennom korona-krisen.

Ulstein Group-sjef Gunvor Ulstein la i sitt inn legg vekt på behovet for aktivitet. En grønn omstillingspakke med blant annet ombygging til hybride fartøy ville kunne skape arbeid i krevende tider. Hun nevnte både formueskatt og Hafast før hun lansert et nytt forslag om kompetansefunn etter modell av Skattefunn.

Styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad, var fornøyd med at en kondemnerings­ordning har kommet på plass, men at det er lagt alt for lite penger inn i ordningen. Han påpekte at nærskipsflåten er veldig ulik og for de som driv med frakt langs kysten er det tunge tider. Mange slit med å fornye flåten selv om det er stort behov for det.

Lise Haugan i Kongsberg Maritime vil at staten skal forsere bygging av statlige fartøy som blant annet mineryddere. Hun ba også om redusert egenandel i innovasjons­prosjekt.

Njål Sævik fra Havila ville ha bedre finansieringsmuligheter for et grønt skifte i for eksempel offshoreflåte ved å implementere batteri i den eksisterende flåten. Han var forundret over at Enova har redusert støtten til den type prosjekt fra 70 % til 30 % fordi det ikke lengre er innovativt nok.

Inge Johnny Hide fra Myklebust verft mener at verftene trenger ekstraordinære finansieringsordninger fordi verftene har for liten egenkapital til å dekke de 20 % som er nødvendig i byggeperioden utover GIEK sine rammer.

Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest kom i sitt innlegg med skryt til FrP for innsatsen partiet gjorde i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett, og forventet at FrP fortsatt ville stå opp for maritim næring i høstens krisepakker og i Statsbudsjettet for 2021. Han viste til Maritimt Forum sine tiltakspakker som er presentert tidligere, og la spesielt vekt på en kompensasjonsordning som er tilpasset maritim næring (også for de som hadde røde tall i 2018 og for nystartede selskaper) og at bedriftenes ekstraordinære utgifter til smittevern og karantene må dekkes. I tillegg var han blant annet innom en utvidet vrakpantordning for offshore og nærskipsfartøy, en grønn flåtefornyelse og flytende havvind.

Siv Jensen avsluttet møtet med å si at Norge er en havnasjon og at FrP vil stå på for bedre motkonjunkturtiltak, bedre kompensasjonsordninger og økt aktivitet.