- Konkurs den beste løsningen for Kleven

Kleven vil nå levere begjæringen om konkurs til Sunnmøre tingrett.

Foto  Kleven  Verft
-Kleven er et verft som har levert fantastiske skip gjennom mange tiår.

I ei pressemelding fredag 3.7 melder Kleven at de de vil sende konkursbegjæring for Kleven Verft AS og de to datterselskapene Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS. 430 ansatte er ramma av konkursen, men Inntil vidare går de på jobb som vanlig.

– Dette var nok den beste løysinga. Når ein ser på korleis det har utvikla seg, med den bedriftskulturen som eigarane har lagt for dagen, så er dette det beste, seier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd til Sunnmørsposten og held fram:

– Den norske standarden er å behandle dei tilsette skikkeleg og betale underleverandørar, seier han.

No meiner han at det kritiske punktet er at dei tilsette blir teken hand om, får utbetalt lønn og feriepengar, og at dei kan fortsette med aktiviteten.

Kritisk med nye eigarar

Ingjerd meiner det no også er kritisk å få inn nye norske eigarar.

– Dei må få inn nye eigarar fort. Gode eigarar som helst er norske og med eit lokalt tilsnitt, seier han.

– Det gir ein ny start. Ei ny mogelegheit til å føre Kleven vidare. Kleven har både eit bra verft, flinke folk og eit godt omdømme.

Les hele intervjuet her