- Møre og Romsdal må åpne sine grenser

Maritime næringsorganisasjoner krever at Fylkesmannen og kommuner i Møre og Romsdal opphever de særegne retningslinjene for innreise til fylket og kommuner umiddelbart.

Kartutsnitt More Og Romsdal

Det er Haram Næring og Innovasjonsforum, MAFOSS og Maritimt Forum Nordvest som et felles, åpent brev til Fylkesmann Rigmor Brøste og ordførere i Møre og Romsdal som krever dette.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er den eneste av de elleve fylkesmennene som har anbefalt lokale vedtak som strider mot regjeringens retningslinjer. Røste har bedt kommunene i fylket om å ilegge 14 dagers hjemme karantene for personer som reiser inn i Møre og Romsdal. fra Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland. Flertallet av kommunene i fylket har fulgt oppfordringen.

Både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og regjeringen har gått ut mot kommuner som stenger arbeidere ute fra kommunen deres, av frykt for korona-viruset. Norges fremste fagfolk er meget tydelige på at statens tiltak er mer enn godt nok. Har virkelig statens representant i Møre og Romsdal formell rett til å overprøve statens retningslinjer? Hvilke helsefaglig kompetanse er det Fylkesmannen har tilgang til som kan overprøve de nasjonale tiltakene?

- Møre og Romsdal trenger et næringsliv også etter korona-viruset. Da må vi ikke gjøre det ennå vanskeligere å drive næring i vårt fylke enn andre steder i landet, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd. Vi vet ikke hvem Fylkesmannen har snakket med før hun gjorde sitt vedtak, men det er ikke næringslivet i fylket. Når egne ansatte og underleverandører ikke kommer inn i fylket uten å gå i 14 dagers karantene, vil det ganske raskt føre til at arbeidet ved bedriften stopper opp. Fortsetter Fylkesmannen og flertallet av ordførerne med sin praksis, vil næringslivet i Møre og Romsdal få flere konkurser enn i andre fylker.

- Vi hadde forventet at Regjeringen i dagens pressekonferanse ikke bare hadde oppfordret, men pålagt alle fylker og kommuner om å følge nasjonale korona-regler. Når det ikke skjedde, må Fylkesmannen og ordførere selv ta til fornuft og åpne opp for innreise til fylket straks. Vi må kunne forvente at Fylkesmannen som statens representant i fylket følger statens retningslinjer, skriver Haram Innovasjons- og Næringsforum, MAFOSS og Maritimt Forum Nordvest i et felles, åpent brev til Fylkesmann Rigmor Brøste i Møre og Romsdal.