- Skal vi ha norske verft må vi svelge en prisforskjell

- Vi kommer til å se store utfordringer for norske verft fremover, sier bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Maritim Bransjeforening i Norsk Industri.

Gorvell Dahl1
Bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Maritim Bransjeforening

- Skal vi ha norske verft i Norge må vi svelge en prisforskjell

- Vi kommer til å se store utfordringer for norske verft fremover, sier Lars Gørvell-Dahll i Maritim Bransjeforening i Norsk Industri til Skipsrevyen.

Mange klager over at tiltakspakkene fra regjeringen er for dårlige, men kan det også være at norske verft er for dårlige? Mens verftsindustrien klager på ordretørke og opposisjonen klager på at regjeringen ikke gjør nok for skipsverftene, så det også et faktum at flere norske redere har gått til utlandet når de skal bygge nye skip, blant annet fordi de hevder at norske verft ikke er konkurransedyktige på pris. Skipsrevyen stilte spørsmålet til Lars Gørvell-Dahll som slett ikke er enig i den problemstillingen.

- Vi er slettes ikke for dårlige, sier Lars Gørvell-Dahll. Tvert i mot bygger norske verft de mest avanserte skipene i verden, se på offshoreskipene, brønnbåter og så videre.

- Det er når rederen skal ha skip som er "hyllevare" at de går til utlandet, skip som våre verft gjerne har designet og bygget og som det skal bygges kopier av. Der er det selvsagt billigere.

-Det er et viktig poeng at nesten alle såkalte støtteordninger går til rederen, det er veldig lite som er rettet mot verftene, kun småsaker her og der. Og så lenge det ikke er noen bindinger om å bygge i Norge blir norske midler brukt til å støtte utenlandsk verftsindustri, påpeker Gørvell-Dahll.

-Vi kan kanskje ikke klage over private som bygger i utlandet, vi har jo ikke lov å legge slike bindinger inn i kontraktene, men vi kan i hvert fall klage over at staten bygger ute. Det er jo vår egen stat som har gjort at verftene har høyere kostnadsnivå enn våre konkurrenter, sier Gørvell Dahll.

- Skal vi ha verft i Norge må vi være villige til å svelge en prisforskjell. Og, som oljebransjen har fokusert på en stund, vi må også være flinkere til å ta alle kostnader med i betraktning når en skal bygge i andre land.

Det er Skipsrevyen som har intervjuet Gørvell-Dahl, og spurte om norske skipsverft er for dårlige

- Vi er slettes ikke for dårlige, sier Lars Gørvell-Dahll. Tvert i mot bygger norske verft de mest avanserte skipene i verden, se på offshoreskipene, brønnbåter og så videre. Det er når rederen skal ha skip som er "hyllevare" at de går til utlandet, skip som våre verft gjerne har designet og bygget og som det skal bygges kopier av. Der er det selvsagt billigere.

-Det er et viktig poeng at nesten alle såkalte støtteordninger går til rederen, det er veldig lite som er rettet mot verftene, kun småsaker her og der. Og så lenge det ikke er noen bindinger om å bygge i Norge blir norske midler brukt til å støtte utenlandsk verftsindustri, påpeker Gørvell-Dahll.

-Vi kan kanskje ikke klage over private som bygger i utlandet, vi har jo ikke lov å legge slike bindinger inn i kontraktene, men vi kan i hvert fall klage over at staten bygger ute. Det er jo vår egen stat som har gjort at verftene har høyere kostnadsnivå enn våre konkurrenter, sier Gørvell Dahll.

- Skal vi ha verft i Norge må vi være villige til å svelge en prisforskjell. Og, som oljebransjen har fokusert på en stund, vi må også være flinkere til å ta alle kostnader med i betraktning når en skal bygge i andre land.

Les hele intervjuet i Skisprevyen her.