Støre: - Vi må satse mer på maritim næring

- Maritim næring er en viktig del av det grønne skifte og en viktig norsk eksportindustri. Staten må derfor hjelpe næringen over kneika.

Støre På Besøk
Fra besøket ved Vard Brattvaag 15.10.20. Vi ser fra venstre: Konserntillitsvalgt Arne Otto Rogne i Vard, Håvard Lid, klubbleder Fellesforbundet ved Vard Brattvåg, AP-leder Jonas Gahr Støre og direktør Eriks Haakonsholm. I bakgrunnen ser vi en kabellegger til italienske Prysmian og autonome Yara Birkeland.

Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte den maritime næringen på Sunnmøre torsdag denne uka. Først gikk turen til Vard Brattvaag før han dro til Ulsteinvik og møtte flere representanter for næringen.

- Maritim næring er en næring for framtiden. Havet kan fortsatt gi oss mange muligheter og da vil denne næringen bli helt sentral. Nå når næringen er i en krise må Staten trå til for å bygge bro over til de mulighetene for sysselsetting og verdiskaping som ligger der framme. Arbeiderpartiet vil ha en langt mer aktiv stat enn det dagens regjering legger opp til, sa Støre.

Vard fortalte blant annet om korona har ekstraordinære utgifter på flere titalls millioner. Verftskonsernet antydet at utgiftene er på opp mot en halv million per dag i snitt siden midten av mars.

–2020 skulle være året da vi endelig skulle begynne å se framover igjen. Vi hadde posisjonert oss og skulle begynne å kapitalisere på alt vi hadde brukt på omstillingen, sier direktør Eirik Haakonsholm.

– Vi hadde håpt på en kompensasjonsordning for ekstraordinære utgifter. Hadde vi stengt portene og permittert alle ansatte så hadde vi ikke hatt disse utgiftene, men da hadde vi heller ikke visst om det var noen arbeidsplasser å gå tilbake til når koronaen er over. Vi er veldig skuffa over at vi så langt har havnet mellom to stoler med de tiltakspakkene som har vært så langt.

Vard etterlyste flere tiltak for verftsindustrien som bedre finansieringsordninger, forsere fornyelse av forsvarsflåten og en grønn omstillingspakke. Maritimt Forum presenterte kort sine innspill til tiltak som Støre kjente godt til fra før.

I Ulsteinvik besøkte Ap-delegasjonen blant annet Rune Nilsen. Han er halvt permitterte fra Ulstein Design & Solutions. Han er også hovedtillitsvalgt for NITO. - Jeg er bekymra for hele den maritime næringa. Skjer det ikke noe med næringa, vil det få store konsekvenser for mange samfunn langs hele kysten, sa Nilsen.

Støre fikk også møte flere tillitsvalgte fra både Ulstein, Kleven og Kongsberg. Budskapet var det samme: staten må trå til for å hjelpe næringen over kneika.