Ukens bedrift MacGregor: - Vi er optimister

- Verden trenger mat og energi fra havet. Til det trengs det fartøy. Vi leverer utstyr til denne type fartøy og derfor er vi i MacGregor optimister.

Img 0239

Det er Tor Eide (43) som sier dette. Han er direktør for resultatområdet Fiskeri og Forskning for Macgregor Norway AS, som inkluderer avdelingen på Averøya. Avdelingen leverer ulike typer Triplex kraner og hydraulisk dekkutstyr til flere typer fartøy.

- Vi har heller ikke blitt rammet av korona i særlig grad. Det har nesten vært «businesss as usual». Vi har reist mindre, men aktivitetsnivå generelt har vært stabilt. Fryktet initialt at underleverandører fra Italia og Polen ikke kunne levere, men har ikke skjedd. Vi har hatt begrenset nivå på permitteringer blant våre 80 ansatte på Averøy, sier Eide.

I 2015 var en større andel av aktiviteten i Fiskeri og Forskningsavdelingen innen offshore-segmentet. Nå er offshore mer eller mindre borte og i dag er 55 % innen fiskeri, 15 % mot forskningsfartøy, 30 % mot havbruk.

Fra lokal til global

Selskapet har sitt utspring fra Bjørshol Mekaniske AS som ble etablert på Averøya i 1933. Triplex ble etablert som eget selskap med lokale eiere i 1964. Navnet TRIPLEX stammer fra teknologien de utviklet med tre hodet rullesystem for haling av not.

Steinsvik Maskinindustri kom inn som nye eiere i 1996. Hatlapa overtok i 2011 før MacGregor overtok Hatlapa i 2013. Det finske investeringsselskap Cargotec som er notert på Helsinki-børsen, er eier av MacGregor. MacGregor har røtter fra nordøst kysten av England, derav navnet. De har 2100 ansatte globalt med hovedkontor i Singapore. I Macgregor Norway AS er det 300 ansatte med hovedkontoret i Kristiansand.

Fra olje til fornybar

MacGregor Norway AS har historisk vært knyttet tett opp mot tradisjonell olje og gass, men har i dag majoriteten av sitt marked innen fornybare segmenter slik som fiskeri, forskning, havbruk og havvind

-Totalt har MacGregor Norway AS flere bein å stå på. Derfor står vi sterkere nå når tradisjonell olje og gass næring er nede, sier Eide som også kan glede seg over at Triplex er et sterkt og synlig produktnavn i MacGregor sin portefølje. Når det for eksempel er en fiskebåt på TV, er som regel Triplex-navnet godt synlig om bord.

Tor Eide er leder av Fiskeri og Forskning som omfatter produktnavnene Triplex og Rapp i Bodø (60 ansatte, vinsjer og kontrollsystemer). Divisjonen har en årlig omsetning på nærmere 450 millioner kroner. Eide bor selv i Grimstad og pendler til Bodø og Averøy annenhver uke.

Savner evne til å virkeliggjøre visjoner

Vi utfordret Tor Eide på hvilke saker han ville ta opp hvis han fikk to minutter med statsministeren.

- Jeg synes regjeringen mangler evne til å omsette visjoner til praktisk handling. Derfor blir det ikke tydelig hva de vil med havnæringene. De kommer med mange fine formuleringer, men det er ikke tilsvarende handlinger for å realisere ordene, sier Eide og viser til hvordan den norske oljeindustrien ble utviklet på 1960 og 70 tallet. – Da var det både visjoner og praktisk handling. Vi har kunnskap fra oljeindustrien som vi nå kan og bruke til å ta en globalt ledende posisjon innen havnæringene.

- Dessuten må legge mer arbeid i å få oppvoksende generasjon til å forstå og verdsette grunnlaget for vår velstand. Spesielt det enorme antallet ingeniørtimer som ligger til grunn. Det er ikke noe som har kommet av seg selv og det er ikke gitt at vi vil ha det som i dag for alltid.

SWOT

Til slutt utfordret vi administrerende direktør om å gi en rask SWOT-analyse av MacGregors avdeling for Fiskeri og Forskning:

Styrker:

- Lokasjon, vi er optimalt plassert, nær flåten vi betjener, service

- Erfaring og kompetanse i arbeidsstokken

- Sterkt merkenavn

- Del av et større konsern

- Godt samarbeid med designere og rederi

Svakheter / Utfordringer:

- Norsk kostnadsnivå, konkurrerer med flere som har lavere kost

- Mange aktører, spesielt fisk er konkurranseutsatt

Muligheter:

- Vekst i havnæringene

- Flere land vil bygge forskningsskip

- Etterslep etter korona

- Teknologi utvikling ut fra forbedret fiske-metodikk; mindre svinn og mindre stress for fisken

Trusler:

- Svakere biomasse

- Henger ikke med på metodikk

- Kopiering

- Covid-19 – mister kontakt med markedet

Les mer om Triplex produkter og eierselskaper her:

https://www.macgregor.com/

https://www.cargotec.com/