Vil dele på risikoen i skipsbygging

Fleirtalet av maritime utstyrsleverandørane er samde i at ansvarsfordelinga i skipsbyggingskontraktane er feil.

Lars Gørvell Dahll
Bransjesjef for maritim industri, Lars Gørvell-Dahll, i Norsk Industri

Fleirtalet av maritime utstyrsleverandørane er samde i at ansvarsfordelinga i skipsbyggingskontraktane er feil. I dag er det verfta som tek storparten av risikoen, skriver NETT.NO

- Vi har hatt ein draum veldig lenge om at utstyrsleverandørane går saman med verfta om å inngå kontraktar, sa bransjesjef for maritim industri, Lars Gørvell-Dahll, i Norsk Industri på et arrangement i Ålesund Shippingklubb mandag kveld.

Sjølv om berre omlag 16 prosent av inntektene til utstyrsleverandørane kjem frå utstyr som blir levert til skip som blir bygd i Noreg, svarar 75 av utstyrsleverandørane at norske verft er viktige for dei.

I dag er verfta den svake parten i forhandlingane. Det er ein av grunnane til at kontraktane er som dei er.

Les hele artikkelen i NETT.NO her.